آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

پرینت


 _TITLE: میثم نجفی ارشادی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: میثم

\r\n

\r\n نام خانوادگي : نجفی ارشادی

\r\n

\r\n نام پدر: مصطفی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:اردبیل

\r\n

\r\n محل سکونت : اردبیل

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1451187246

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  .

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 92 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 04/08/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 06/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 41
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+3
\r\n مجموع\r\n 92
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی پرینتر در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی  meysam94mecheng@gmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه  09147020813

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: پرینتر سه بعدی

\r\n پرینتر سه بعدی ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n اولین مرکز تخصصی فروش پیرنترهای سه بعدی، خدمات پیرنتر های سه بعدی

\r\n

\r\n و خدمات پرینت سه بعدی در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n www.3dprinter.IR

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سینا ولی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: سینا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : ولی

\r\n

\r\n نام پدر: رضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: بابل

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 2050754884

\r\n

\r\n متولد : 1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 20/ 04 / 93
\r\n
\r\n  تاريخ اخذ مدرك 14 / 06 / 93
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  65  از 100 (بدون نمرات کامل پروژه ها)

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاریخ شروع دوره 29 / 08 / 94

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك    09 / 11 / 94

\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n 10
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n *
\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n مجموع نمرات\r\n 65
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n "طرح شرکت یافته در دومین دوره مسابقه انجمن کتیای ایران "

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n طراحی دستگاه پرینتر با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n
\r\n

\r\n طراحی شیر آب با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی اجاق گاز در محیط ورقکاری Sheet Metal نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی رینگ ماشین با روش مهندسی معکوس با فایل اپتیک، خروجی دستگاه های ابعاد بردار دیجیتال در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n Sinav6300@gmail.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09195064192

\r\n


 _MORE

 _TITLE: BluePrints تمرین طراحی بدنه با کتیا

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرینات طرح اولیه بدنه :

\r\n

\r\n BluePrints

\r\n
\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه هواپیما مسافربری
\r\n \r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n BOEING 747

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n AIRBUS A300

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Blueprint

\r\n

\r\n Space Shuttle

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه هواپیما نظامی
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n  
\r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Dassault Rafale B

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n

\r\n Mirage

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Dassault Rafale B

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Tomcat

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه خودرو
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n ASTON MARTINE

\r\n

\r\n VANQUISH

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Audi A8

\r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Landrover

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Audi R8 GT

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Mercedes Benz

\r\n

\r\n SL65 AMG

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW Z4

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW X6

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Carrera Gt

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Bugati

\r\n
\r\n \r\n

\r\n Chevrolet Camaro

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Toyota Land Cruiser

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW M3

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n KIA CERATO Koup

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n FERRARI 599 GTB

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Ferrari 312 F1

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Mercedes Benz SLK

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Lamborghini Gallardo

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای ماشین های جنگی و ریلی
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n   _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران