آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

ویدیو


 _TITLE: نحوه استفاده از بزرگترین بانک پرسش و پاسخ نرم افزار کتیا در ایران

\r\n نحوه استفاده از بزرگترین بانک پرسش و پاسخ نرم افزار کتیا در ایران 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: ویدیوی پروژه های پیشرفته چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: نحوه باز طراحی فایل هایی با فرمت Cgr

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه باز طراحی فایل هایی با فرمت Cgr

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرمت Cgr یکی از فرمت های پرکاربرد در صنایع برای انتقال نقشه سه بعدی کلی از مدل های صنعتی می باشید که مخصوصا در صنایع خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی نحوه تبدیل آن به یک هندسه و یا تبدیل آن را به فرمت Stl آموزش می بینید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه به نحوه تبدیل کردن فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی تبدیل Product به Part در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیویی آشنایی با محیط DUM Kinematics کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط متحرک سازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آشنایی با محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA محیط DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران 

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط متحرکسازی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیو آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه با یک تمرین دوبعدی در محیط Sketcher با ابزارهای این محیط بیشتر آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی Selection-sets در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کاربرد Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه شما با Selection Set در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی کاربرد Slection Sets در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا CATIA _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوی ترسیم مهره با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی ترسیم مهره در کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: کمپانی BPlas و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی قطعه سازی و قالبسازی Bplas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی BPlas  به عنوان بزرگترین شرکت قطعه ساز و قالبساز ترکیه در شهر صنعتی بورسا Bursa واقع شده این شرکت بزرگ برای طراحی و ساخت قالب ها و قطعات خود فقط از نرم افزار کتیا CATIA به عنوان قویترین نرم افزار طراحی و ساخت CAD/CAM جهان استفاده می کند. در این ویدیو توضیحات کارکنان این شرکت و نحوه استفاده گسترده نرم افزار کتیا CATIA را در این شرکت مشاهده می فرمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط Material Librery

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط Material Libraery با صدای مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n محیط ساخت کاتالوگ متریال در نرم افزار کتیا Material Librery یکی از ساده ترین محیط های کاری در نرم افزار کتیا CATIA است که در آن کاربر با تعریف خواص مختلف از خواص ظاهری تا خواص آنالیزی می تواند مواد جدید برای استفاده در محیط های مختلف کاری در نرم افزار کتیا CATIA ایجاد نمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این فیلم آموزشی کتیا شما با نحوه استفاده از این محیط کاربردی و ساده آشنا می شود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط WireFrame

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با محیط Wiraframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو آموزشی نرم افزار کتیا CATIA با صدای مهندس فرهاد نوین شما با یکی از محیط های طراحی سطوح نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید، محیط Wiraframe در نرم افزار کتیا CATIA یکی از محیط های اولیه در آموزش محیط های طراحی سطوح در نرم افزار کتیا CATIA است. 

\r\n

\r\n بی شک یکی از تفاوت های اصلی نرم افزار کتیا CATIA با سایر نرم افزار های طراحی مثل Creo، SolidWorks، Inventor، Simenens NX قدرت بالای نرم افزار کتیا CATIA در طراحی سطوح است که به طراح این امکان را می دهد تا پیچیده طراحی اشکال مهندسی را به راحتی و با دقت حداکثر ترسیم نماید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم آموزشی آشنایی با محیط WireFrame کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: استارت اولیه با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n مشاهده این ویدیو یرای تمام نوآموزان توصیه می شود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین تهیه گردیده و نحوه کار و آشنایی با محیط های مختلف نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA را آموزش می دهد، مشاهده این فیلم آموزشی نرم افزار کتیا CATIA برای تمام نوآموزان توصیه میشود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: ویدیوی های آموزشی نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرینات آموزشی در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی و استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کوتاه شما با محیط نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی طراحی دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی با یک تمرین دوبعدی با محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو تمرین آموزشی مهره با نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های نحوه ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی ابزارهای Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با ابزارهای جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط متحرکسازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تمرین محیط متحرکسازی نرم افزار کتیا CATIA، در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با یکی از محیط های متحرکساری نرم افزار کتیا DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل فرمت Cgr  در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل فایل با فرمت Cgr در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی پارت دیزاین

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n حذف سایه در زمان حرکت دادن جعبه ابزار

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه استفاده از تالار گفگوی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آشنایی با کاربرد های نرم افزار کتیا CATIA در جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی تسلا موتور و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی قطعه سازی BPlas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n ویدیو بزرگترین قالبسازى و قطعه سازى تركیه كمپانى BPlas و استفاده گسترده از نرم افزار کتیا CATIA
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی فرانک گری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n فرانک گری مشهور ترین معمار مدرن جهان و سخنانش درخصوص نرم افزار کتیا CATIA 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n استفاده گسترده نرم افزار کتیا در کمپانی های بزرگ جهان، شرکت ایرباس AirBus یکی از بزرگترین کمپانی های هواپیما سازی جهان و استفاده از نرم افزارهای مهندس (کتیا CATIA) 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی استفاده روزافزون نرم افزار کتیا در خودروسازان بزرگ جهان

\r\n

\r\n استفاده دو شرکت خودروساز بزرگ جگوار Jaguar و لندلور Land-Rover از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA محصول شرکت داسو سیستمز

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n ویدیوهای بیشتر از انجمن کتیای ایران در راه است با ما در ارتباط باشید.


 _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران