آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نرم


 _TITLE: فرج اله کثیری

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: فرج اله

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کثیری

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  .

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 77 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 11/08/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 12/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 47
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 77
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: نیوشا قنبرنژاد

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: نیوشا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : قنبرنژاد

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  .

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 62 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 11/08/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 12/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 32
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 62
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: سحر حسن زاده

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n نام: سحر

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حسن زاده

\r\n

\r\n نام پدر: غلام سخی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: مزارشریف

\r\n

\r\n محل سکونت : مزارشریف

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1229537

\r\n

\r\n متولد : 1377

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n پزشکی

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 67 از 100 (بدون نمره پروژه پایانی)

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 26/ 04/ 95
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   30/ 05/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 37
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 67
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n Sahar_hassanzada@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: فرانک گری و معماری با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گری Frank Gehry و معماری Architecture با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گهری Frank Gehry بزرگترین معمار  Architect مدرن جهان و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA در بزرگترین پروژه های معماری جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گری Frank O. Gehry در ۲۸ فوریهٔ ۱۹۲۹ در خانواده‌ای یهودی در شهر تورنتوی کانادا (با نام اصلی فرانک اون گلدبرگ) دیده به جهان گشود. او در سال ۱۹۴۷ به‌همراه خانواده‌اش به لس آنجلس مهاجرت کرد و در دانشگاه جنوب کالیفرنیا به تحصیل در رشتهٔ معماری Architecture پرداخت. وی از شاگردان ویلیام پریرا است. در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه هاروارد به تحصیل در رشتهٔ برنامه‌ریزی شهری پرداخت و هم‌زمان در دفتر ویکتور گروئن مشغول به کار شد. او اکنون شهروند ایالات متحده و ساکن لس آنجلس است.

\r\n
\r\n در کارهای اولیهٔ گِری می‌توان تأثیراتی از معماران سوئیس و فرانسه به‌ویژه لو کوربوزیه مشاهده کرد. این تأثیرات را تا سال ۱۹۷۲ می‌توان در کارهای گِری مانند استفاده از فرم‌های هندسیِ ساده مشاهده کرد. به‌طورکلی در کارهای گِری نوعی گرایش مجسمه‌سازانه را می‌توان مشاهده کرد؛ چه در توسعهٔ خانهٔ همسرش در ۱۹۸۷ تا موفق‌ترین کارش در سبک فولدینگ که موزهٔ هنرهای معاصر بیلبائو است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n او معتقد است:
\r\n
\r\n من آثار هنرمندان را نگاه می‌کنم و هنر را به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای الهام خودم می‌پندارم و سعی می‌کنم تحت تأثیر هیچ فرهنگی نباشم. در هریک از کارهایم روش‌های جدید را جستجو می‌کنم. برای من قانون و قاعدهٔ محدودکننده وجود ندارد و اصولاً مرزی بین درست و نادرست نمی‌شناسم.
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تعدای از آثار معماری Architecture فرانک گری Frank Gehry: 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی (Walt Disney Concert Hall) از معروف‌ترین تالارهای کنسرت در آمریکا می‌باشد. این تالار در شهر لس آنجلس واقع است. این تالار در آوریل سال ۲۰۰۳ با ۲۳۰۰ نفر گنجایش تکمیل شد و معمار آن فرانک گهری بوده است. این تالار میزبان دائمی ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس است.

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طرح فعلی مجموعه شامل سالن کنسرت ۲۴۰۰ نفری است که شکل ظاهری ودرون آن یک کشتی بزگ را در ذهن تداعی می کند . نمایش گرافیکی و معماری داخلی سالن بگونه ای است که عناصر صوتی و تصویری را به خوبی تلفیق نموده . یک دستگاه ارگ درمرکز منطقه قرار می گیرد و نور طبیعی که از روزنه های سقف و یک پنجره بزرگ در پشت سالن تابیده می شود ، امکان افزایش مدت زمان کنسرتها را به هنگام روز می دهد.

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n       

\r\n
\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تناوب نور طبیعی ونور مصنوعی به همراه ساختار سالن اجتماعات که از شیشه های مواجی ساخته شده ، حرکتی موسیقی وار را نشان می دهد که همگی جلوه ای هارمونیک و هماهنگ با محیط شهری اطراف هستند . در عین حال یک پارکینگ شش طبقه با ظرفیت ۲۵۰۰ اتومبیل در قسمت پائین منطقه ساخته شده که از طریق سه خیابان همجوار قابل دسترسی است تا تماشاچیان بتوانند ازداخل پارکینگ بوسیله یک پلکان برقی به سالن اجتماعات دسترسی پیدا کنند .

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سازه فلزی این ساختمان برای تولید در کارخانه توسط کاتیا برنامه ریزی شد و پانلهای نما نیز توسط دستگاه CNC که مستقیما با رایانه و CATIA کنترل می‌شدند تهیه شد.بنا به گفته گری «کاملترین» استفاده از کاتیا را در طراحی و ساخت پانل‌های نما کردند که باعث صرفه جویی زیادی در زمان پروژه شد.

\r\n
\r\n

\r\n در نهایت می‌توان گفت گری با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود ثابت کرد «غیرممکنها متعلق به گذشته هستند».

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن یکی دیگر از آثار بسیار شناخته شده این استاد بزرگ معماری فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن منهتن Beekman Tower Manhattan

\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن؛ ساختمانی چند منظوره با پوسته ایی مواج

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ساخت برج بیکمن beekman توسط فرانک گری در نیویورک که این برج ۷۶ طبقه ی مسکونی در جنوب میدان شهرداری و پل بروکلین ، شامل یک دبستان عمومی، اپارتمان های لوکس ، مکانی برای بیمارستان مرکز شهر نیویورک و جایگاهی برای پارک ماشین در زیر زمین میباشد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ساختار اسکلت ساختمان از بتن مسلح که با پوسته ی فولادی چین دار پوشانده شده است، میباشد. برج با مساحت ۱/۱ میلیون فوت مربع ، یکی از بلندترین ساختمانهای شهر است .

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n                                          

\r\n

\r\n برج بیکمن منهتن

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n موزه گوگنهایم بیلبائو اسپانیا شاهکاری از فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n موزه گوگنهام بیلبائو Guggenheim Museum Bilbao

\r\n

\r\n وقتی در سال ۱۹۹۷ این موزه به روی عموم مردم باز شد به دلیل سبک طراحی خاص خود سر و صدا زیادی در جهان به عنوان یک ساختمان تماشایی در جهان به پا کرد . و Philip Johnson یکی از معماران برجسته گفت که : ” این یکی از بهترین و زیباترین ساختمان ها در زمان ماست ” شکل اصلی این بنا شبیه یک کشتی است که شیشه های بکار رفته در این بنا شبیه فلس ماهی است که بازتاب نور را بدلیل وجود درخشندگی تیتانیوم در این بنا است.

\r\n
\r\n

\r\n آثار گری به طور کلی نتیجه یک روند طولانی طراحی است که با استفاده از اسکیسهای متعدد، مدلهای کامپیوتری و ماکتهای بزرگ حاصل شده است. اسکیسها و نمودارهای اولیه به مدلهای فیزیکی با مقیاسهای مختلف تبدیل و این مدلها در نهایت به ساخت ماکتهای کامل میانجامد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نکته بسیار جالب در روند طراحی گری در استفاده از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA در این روند است. بر خلاف سایر معماران که از نرم افزارهای معمول دوبعدی و سه بعدی مانند AutoCAD و 3D MAX برای کارهای خود استفاده می‌کنند گری از نرم‌افزار کتیا CATIA که یک نرم‌افزار کاملا مهندسی است استفاده کرد. این نرم افزار بیشتر برای طراحی خودرو و هواپیما و محاسبات پیچیده بدنه‌های مختلف کاربرد دارد و هماهنگی بسیار عالی با سایر نرم افزارها دارد. کتیا سطوح را تحلیل و بر اساس محدودیت سازه‌ای، کارکردی و اقتصادی پروژه آن را تصحیح می‌کرد. داده‌های عددی که به این ترتیب بدست میآمدند بار دیگر بر روی یک مدل پیاده می‌شدند تا حجمها کنترل شوند و در صورت لزوم تغییر کنند. این رفت وبرگشت بین مدلهای مطالعاتی و داده‌های دیجیتال بنیاد شکلی پروژه را به وجود میآورند. سپس از داده‌های کامپیوتر برای تهیه پلانهای ساخت موزه استفاده شد.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n موزه گوگنهایم بیلبائو اسپانیا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n بی شک مهمترین ساختمان‌هایی که انگیزه‌ها و زمینه‌های لازم را برای توسعه معماری گردشگری ایجاد نموده موزه‌ی گوگنهام فرانک گری در بیلبائو اسپانیا است که در سال ‌١٩٩٧ ساخته شد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n به جرات می‌توان گفت تا پیش از این هرگز ساختمانی از چنین قدرت کیمیایی که یک شهر کوچک استانی در منطقه باسک اسپانیا را به بازیگر عمده‌ی جریان هنر و فرهنگ جهان تبدیل کند برخوردار نبوده است.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طراحی موزه گوگنهایم بیلبائو همانند موزه‌ی گوگنهایم فرانک لویدرایت در نیویورک که طرح آن مربوط به سال‌های پیش است یک رویداد فوق العاده و استثنایی در تاریخ معماری محسوب می‌شود.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n با بازدید بی سابقه تورهای هنر و معماری Architecture از شهر و جمعیت زیاد گردشگران که تاثیر شگرفی بر اقتصاد محلی داشته است همگی نشانگر موفقیت بیلبائو هستند.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n البته باید به این نکته توجه داشت که در موفقیت بیلبائو به عنوان پدیده‌ای که به شهرت جهانی دست یافته پوشش رسانه‌ای فراگیر ساختمان گیرا و فتوژنیک (خوش عکس) موزه گوگنهایم و خالق سنت شکن آن نیز تاثیر بسزایی داشته است.

\r\n
\r\n

\r\n موزه گوگنهایم علاوه بر این که موفقیت شگرفی در جذب فیزیکی مردم به این نقطه داشته در جلب توجه جهانیان به یک مکان دور گمنام و متفاوت نیز بسیار موثر بوده اما این توجه جهانی دارای یک جنبه منفی نیز است، چرا که موزه گوگنهایم در بیلبائو به عنوان یک نماد شهری بارها از سوی جدایی طلبان باسک به بمبگذاری تهدید شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n معماری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیو با توضیحات فرانک گری Frank Gehry و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA در بزرگترین پروژه های معماری Architecture جهان آشنا می شوید.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی هواپیماسازی ایرباس Airbus و استفاده از نرم افزارهای مهندسی شرکت داسو سیستمز (کتیا CATIA)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: ویدیوی های آموزشی نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرینات آموزشی در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی و استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کوتاه شما با محیط نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی طراحی دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی با یک تمرین دوبعدی با محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو تمرین آموزشی مهره با نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های نحوه ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی ابزارهای Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با ابزارهای جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط متحرکسازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تمرین محیط متحرکسازی نرم افزار کتیا CATIA، در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با یکی از محیط های متحرکساری نرم افزار کتیا DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل فرمت Cgr  در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل فایل با فرمت Cgr در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی پارت دیزاین

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n حذف سایه در زمان حرکت دادن جعبه ابزار

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه استفاده از تالار گفگوی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آشنایی با کاربرد های نرم افزار کتیا CATIA در جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی تسلا موتور و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی قطعه سازی BPlas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n ویدیو بزرگترین قالبسازى و قطعه سازى تركیه كمپانى BPlas و استفاده گسترده از نرم افزار کتیا CATIA
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی فرانک گری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n فرانک گری مشهور ترین معمار مدرن جهان و سخنانش درخصوص نرم افزار کتیا CATIA 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n استفاده گسترده نرم افزار کتیا در کمپانی های بزرگ جهان، شرکت ایرباس AirBus یکی از بزرگترین کمپانی های هواپیما سازی جهان و استفاده از نرم افزارهای مهندس (کتیا CATIA) 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی استفاده روزافزون نرم افزار کتیا در خودروسازان بزرگ جهان

\r\n

\r\n استفاده دو شرکت خودروساز بزرگ جگوار Jaguar و لندلور Land-Rover از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA محصول شرکت داسو سیستمز

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n ویدیوهای بیشتر از انجمن کتیای ایران در راه است با ما در ارتباط باشید.


 _MORE

 _TITLE: آشنایی با نرم افزار 3Dvia Composser

\r\n

\r\n نرم افزار 3dvia Composer

\r\n
\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n
\r\n نویسندگان:

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n مدیر انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مهندس بهزاد میلادی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در گذشته تولید کنندگان باید به سادگی هزینه های بالا و تاخیرهای ایجاد شده برای تهیه مستندات ، دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ، موارد آموزشی و تصاویر مربوط به محصولاتشان را می پزیرفتند. اما امروزه با توجه به اینکه تولید کنندگان در حال افزایش قدرت رقابتیشان ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت هستند به استفاده از نسل بعدی نرم افزارهای جامع رو آورده اند.

\r\n

\r\n 3D Via Composerمحصول کمپانی DassaultSystèmesنرم افزاری پیشتاز در صنعت است که کلاس جدیدی از نرم افزارهای سه بعدی را ارائه می دهد و به این منظور طراحی شده تا این نیازها را برطرف کند.

\r\n

\r\n  به کمک 3D Via Composerسازمان ها توانایی این را پیدا می کنند که در کسب و کارشان از اطلاعات طراحی محصولاتشان به سادگی هر چه تمام ، سریع تر ، کامل تر و با هزینه کمتر برای تهیه مستندات فنی محصولاتشان بهره ببرند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n معرفی

\r\n

\r\n در دهه گذشته ، پیشرفت های تکنولوژی در زمینه طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر (CAD)باعث شده ابزارهای قویی برای خلق محصولات جدید در اختیار طراحان و مهندسین قرار بگیرد.ابزارهای CADبه مهندسین کمک می کند تا نه تنها طرح های جدیدی خلق و تصویرسازی کنند ، بلکه چرخه طراحی را کوتاه تر کنند ، کیفیت محصولات را بالا ببرند و هزینه های توسعه را کمتر کنند.

\r\n

\r\n تا همین چندی پیش مزایای استفاده از تکنولوژی های  CADتنها به کارهای مهندسیی که قبل از تولید یک محصول انجام می شدند محدود می شدند ، اما امروزه شاهد نسل جدیدی از نرم افزارهای مهندسی سه بعدی هستیم که گامی فراتر برمی دارند .

\r\n

\r\n این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه نرم افزار 3D Via Composerمی تواند ابزارهای مورد نیاز سازمان ها را برای بهره برداری از اطلاعات سه بعدی فایل های CAD، در راستای تولید مستندات فنی محصولاتشان ، فراهم کند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n در یک پروسه تولید متداول ، درخواست برای عکس های مرتبط با فایل CADبسیار زیاد پیش می آید  ،که برای تهیه آنها زمان زیادی از مهندسین گرفته می شود و می تواند پروسه تحویل محصول به بازار را به تاخیر بیندازد ،ضمن اینکه مستندات محصول هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند، و تصاویر گرافیکی که برای توضیح دادن آنها استفاده می شوند هر کدام باید جداگانه ایجاد شوند ، تا موثر باشند.

\r\n

\r\n این پروسه به خودی خود زمان زیادی را می برد، اما چالش اصلی زمانی ایجاد می شود که طرح تغییر می کند و در نتیجه مستندات مربوط به طرح باید دوباره ایجاد شوند.از این رو وجود نرم افزاری که بتواند فایل های CADطراحی شده را بطور مستقیم با مستندات محصول مرتبط کند ، برای تولید کنندگان بسیار با ارزش خواهد بود.این امکانی است که نرم افزار 3D Via Composerبه سادگی برای ما میسر می کند.

\r\n

\r\n ضمن اینکه  مهندسین از گرفتن تصاویر از نماهای مختلف قطعه طراحی شده و نماهای انفجاری رها می شوند ، مستندات محصول بصورت خودکار با آخرین اطلاعات و تغیرات طراحی آپدیت می شوند و برای اینکه جزئیات پیچیده را بتوان به روشنی توضیح داد ، امکان نمایش تصاویر محصول در محیط های سه بعدی در نظر گرفته شده است.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n تولید مستندات محصول معمولا یک مرحله جداگانه است که بعد از اتمام طراحی محصول صورت می گیرد،خوداین امر باعث ایجاد تاخیر های بی مورد و دوباره کاری می شود. اما 3D Via Composerبه ما این اجاز &nbsر ترین خوح ب ن، ما میسر می کند.

\r\n

\r\n ضمن ایn>بrongد ک مp>\r\n

\r\n \r\n \r\n \"3Dvia

\r\n \r\n 2 تولید مستندات محصول معرفی

\r\n به ما این ازارهای مو صنعت است که کلاس جدیدی از نرم افظر گ.

د.ایٳnbsp; طرای شده را بطور مس طر انتقیم با مس

\r\n شنا می شویراn

R>\r\n

ight تهای توضیتوا باr=\"LTR\">CADزار CADزار \r\nا امTL\">\rr\n تا همین چ\"3Dvia

\r\n \r\38pic/ولید مست\"3Dvia

\r\n \r\398ic/ولید مست\"3Dvia

\r\n \r\n16ic/ولید مست\"3Dvia

\r\n \r\n1pic/ولید مستp dir=\"RTL\">\r\n در گذشته تولید کنندگلف قطعهight: R\">CADاr=\"LTR\">CADیی ن؈زار ببربود.این تو طراحی شده و نماند.

\r\n ط های سه بتیا ، س؄ باس؄می محث شده ابزاArrow)د مستنطچات محث شده ابزاLabale)د مستکتعمدت محارلتطرای شده را ب(Texrmal) dir=\"LTR نم،ر محیط م۱p aspan dir=\"ه گامارهپدۯاوۯلف قطعه بعدی فی شده را ب(Vector Iنا)د مستا CATIA \"LT\"en مرمهایدیی شده را ب(BOM)د مستڌ پایه بش فی شده را ب(Sا CATICut)د مستغییر مزا وند ، مستندابوضیtقه؈زارن از ؄شی از وٳ Airا مirp>\r\n pan>به ما این اجاز &nbsر ت

\an> دروند =\"LTRت"LTR تغییر می کن را افمحصول بعدیمعمولداTRا امرن ایn>ایش تدیتاس نرم افةتیا یر و نگهداری ، مو نرم افهایدی کحی آپدیتاره ایجابرای t که؈ کیاوی ته شده است را می پزیر گفگوی انجمنp>\r\nه ار ڱونr=\"Rار ی ت شده و نما 700\r\n

\r\n \r\n1pic/ولید مست\"3Dvia

\r\n\r\n17 تولید مستندات محصول به ما این اجاز &nbsر تبا ارزش خواهد محصول بعدو نگهداری ، مو ی لاست را می پزRTL\TL\" دو اه؇ه های \t-family:tah\"3Dviaد

\r\n \r\n \r\n حصولشی دو نگهداری و تاr=\"LTR\">CAD۪یا ،ت محصول دیش تدیترا می پزRمعمول؈ نرم افزیس٧ضتیج CADی لاست\r\دیتر عکس ۇ بوانق؅ربپیوتگایویل محصول بپزRمعمولش خواهد LTR\">(CA جدیدو شوند معمول؈ استت محتر کنند.

\r\n \r\34pic/ولید مستp dir=\"RTL\">\r\n راحیilfb را شده ی ٯابرای t کهn>اۂ٧ضز اطلاعره در \یم>\r\nئیات پ۪مری n

\r\n در گذشته تولید کنندگبه ما این اجاز &nbsر تCAD۪v ب ولاتشان بهره ضمن ایn>محصول بعداTRا ش تت کنندگای تٯست . دروند ight: R\">CADاr=\"LTR\">CAیوتگای ه گذشته تولید کنندگقهتمهندستیا CATIA
یn>محصول r />یpan>با هزیٴرٹپزRمعموللف قطعه ار ببرب شده بCAپدریبیوللط کند ، برهم کنا می پزیرفتند. اا امرملاتیr />
\r\n

\r\n \r\n به خودی خودکه تولییده را بتوصول r سیای بۧزد ،تم>\r\n Roverرتبهمr />یn>ای بهعدی جدیدو تتا امربهنز مٱزدا؅ت مزیr /><نتم>ۭ ب نا بتو افزاحی و مه/pی ultSyst&egravir=\"LTR\">3 ب ایرا که ک کارشا/>
به ما این اجاز &nbsر تش

یوضیtقهداTRا واr=\"LTR\">CAلاتیr />ند.CAہود. زیز \">\r\n ا" نخیر هاین پزدام بایدر ڭ کتیا ری نرو هزین افزبرت کٴالید مستp dir=\"RTL\">\r\n در گذشت\t-family:tahزار به ما این اجاز &nbsر تstrong><:ign: left;\">\r\n \r\n CA ایش تدیتاس " نوتگلف قطعه ار ببر;\">\r\n \r\n Cیر و نگهداری­ت هواتیاو نرم اف؈ۯلد آموزشی و تص;\">\r\n \r\n به ما این PDFی آید مو ی ی ت کامل ولا طر به ما ایAdobe Readte>\r\n

\r\n \r\n طراحت ننn ی تمموی شده را بexpiresر تشون بسیار ی ٭ ب ی مختمعابقپارت در rong>\r\n \r\n \r\n \r\n ۯاوهیه یٳnم بحقه کتیا رانه ا۩متر pan>باعت کتیا CAب شد;\">\r\n \r\n \nt-weig Lوضر یدn یا دی فغ سه ب طرطرا؆ اف a">\r\n \r\n CAD، در تقیم بr در شده و نما سی سه بعدی هستیn

R>\r\n

ت/em>> شده را بSiemens NX dir=\"L ... a">\r\n \r\n \r\n \r\n در نرٯه را بHTMLی آید مو \ت گن ،ن \r\n \r\n به ما ایMicrosoft Officeی آید مو از مٯاTRا ا ان سهن محیطد شونبتیan dir=\"LTR\">CADتٯست .به ما ایWord dir=\"Lی شده را بPower Point>\r\n

\r\n \r\n \n

\r\n \n
می تواند ابزارهای موn یا م ا ما نرمزد که چچpaspn diح> شده را ب3D>\r\n

> شده را ب-oem>PLM>\r\n

\r\n

>\">\r\n \r\n \n

\r\n \n
< فتر ب ن و مp>\r\n

\r\nواr=\"LTR\">CA

\r\n \r\60 تولید مxxt-align: center;\">\r\n  

\r\n

ویدیوهای بی2oma, geneva, sans-serif;\">دn یا دی فد \"LTR ڱین LTR (\ت گن ،نr\n

\r\n

e/ergonomy\n

\r15

\r\n &nbs5

>\r\n

\r left;\">\r\n R21 <\"http://www.catia.ir/caa.ir/catia-jaguar-lanنای/>

e/ergonomy\n ; font-family: IRANSans, 255, 0, 0)درم،؅ینPDFی آی ges/dot.gif"> _M50E

 _TITLE: آشنایی با نرم افزار 3Dvia Composserrtlhoma,geneva> typf=\"http/csshoma,ge pan > rgb(3 d dir=\"RTL\" stylaer;\">rtlhoma,genertlhoma,genn: center;\">\r\n \"3Dviaویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n

\r\n   \"3Dviaویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\"3Dviaویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">ویدیوهای بیشتر "0\" heighPLM"http://www.catia.ir/magh283ic/sketch.jpg\" width=\"210\"/>

\r\plmockquote>\r\n rtlho مهندس بهزاد میلاg>ویدیوهای بیشتر \"RTL\" style=\"text-0" src=\n &nbnortlho مهندس بهزاد میلاg>ویدیوهای بیشتر ن

\r\n

rtlho مهندس بهزاد میلاg>ویدیوهای بیشتر ان

\r\n

rtlho مهندس بهزاد میل در گذشته تولrtlho مهندس بهزاد میلاg>ویدیوهای بیشتر ن

\r\n ۯyle=\"text-0" src=\n &nbnortlho مهندس بهزاد میل در گذشته تولrtlho میلاg>ویدیوهای بی6تر نltrho مهندس ze: 13px; line-nong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n &ا دگانR\">Dassau پروسVia Comn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\وند معمول &ا دو AT\ مح تکنمرp al=\"center\"هیi شوpan diحn باعد ه"هیiصول پز ر؄pan>یز تصوی؈ ی"LTR\">کس ۇزRمعمول تو,\"Rار ی تو ی ٹامTLی ی"LTR\">, یرای t که,تت\دیتهاann

rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\nایرباس AirBیس٧دا پزمعمولong>\r\n

CAۇ ب بحبه ؅ی a Composی تویPLM س ۇ؆ \r\nAMC (Am;\"cva,Motors Corpine !im)ا د شوComn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n گایر گر هزینه ڴون را معمول بردبردتیح داد بعد ک

\r\nایرباس AirBتم>\ات مای بهن اp n < و مp>\r\n معمولاو>CComposام>\r\وند اس AirBدٯ rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennoویدیوهای بیشتر "0\" heighPLM"http://www.catia.ir/magh41at/3dvi-1.jpg\" width=\"706\" />

\r\plmo2dir=\"RTL\">\r\62 در 0" src=\n &nbnortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\شا LTR\">CAۺییر =\"text-alan>
< فی مهنpan dir=\"LTR\">CADٴ زینه را قیم به های از ایرا کناتr\n گ شانحssaultComn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\rٴrtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n CAT AT\ مح n: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\nایدیمعمولاتیاa>rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n افز رems د.< فتر برطلاع ٹ،tق؆، مدی به کمکیPLM ؁اس" ناری که بong>\r\nIBMی دی به کمکی

rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\nn ی span diای ر Lوضا دد م میر باعدATIAیy و ه ناتقیم بو sی تویکس ۇزR٪وliه در ٲ ATIAیyle\د۴بماا د هit-text-stخیر هول ه ده

\r\n معمول &ا دمی تٱدتیحام میر تا sز >طراحبردیزار کتی ات پی.rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">یComn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n <هیC ایt-stخیرطلا ش دمایDی به یه م٧ت۳وPLM ٳ؄ دا rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">اوصول rٴrtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">می تٱn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n معمول؈تقیم بهه بعدی د، n: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">ر ببرٌح دادن آ شده بrtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">یn rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">یn via CoAیا زt کرامار rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\"> یه مٱ\"LTR\.rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n < گ؇ا ز"Rةتۮام n: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\n ر rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\مد بو sل>\r\ LTR یn: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\فیکی کr=\"حصول پزDتیا CATIA)&n/NX پCerof ٴrtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\nong>< فPTCn ی span di

\r\nایر؇ و نمار ید ی وند =\"LTRت"LTR یآ پزpan dاوضا .diسهندسی خود ا دت ماتیا CATIA)&n/sty ٯا>\r\n

rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\rٴrtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">بیما رزاتیا CATIA)&n/styر سه بعدی ه Siemens NX افشا هایDrرط TR ح دادنس (Unigraphics) via CoAید جitع.n با دگسهندسی خود ا

\r\n ح ها ب "Rةی span di\r\n ح ؅هاردا٧ی "RT left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\rٴrtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">و ل٭ ؇ ATIA، در rtlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">،ستیn < از یی ت، امکا را قیم n: left;\0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">\r\nایربsمعاpan>وTIA،

\r\nn (کتیا CATIA)  ،به\nn

\

گرۺییر = ه مس م

"text-al سه بعدی ه بو قیم ب\-text-ند ، یجا م \r\ که قRT د، د هiا راpan diحر <ی

\r\n گطsty وNX ایراn (شانDٴ؇ دیزر ؅ٯرعا ح گرۈ (کتیspan>rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">ی"LTR\">کر ید س Aiیما

\r\n dir=\ATIAا دربsمعاpan>ٯر

\r\nn بong>rtlho میل در گذشت\t-family:tag boComposrtlhoma,gennortlho میلong>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">CAۺۧ

\r\ که اn ت۳n سVp al=\"c تهعدی اواٴا: در eva, sans-seone; fontttp:/\ext-align: left;\0" src=0" src=\n &nbst-family:tag boComposrtlhoma,gennoمهندسze: 13Comec !im:rtl;unicode-bidi:a,geembedho میلo.gif" میلong>ویدیوهای بیشتر اeva,langوFAn R21 < Tوی e:14px;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر اeva, sans-seone; fontttp:/\exاeva, sans-sebackground- IRANS#d3d3d3/\ext-align: left;\0" src=0" src=0" src=\n &nbtag bo\r\419ho میلotbody میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w: 1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormal3Comec !im:rtl;unicode-bidi:embedho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva,langوFAn R21 < Tوی e:14px;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر ong>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva,Compos\r\n langوFAn R21 < Tوی e:14px;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر

\r\nایربJaguar و ATIAc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Compos\r\n مهندسze: 13line-r\n &nnormal3Comec !im:rtl;unicode-bidi:embedho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva,langوFAn R21 < Tوی e:14px;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر t-align: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /reoc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Toyotac=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 1n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندس بهز line-r\n &n normal3 color:-bottom: .0001ppho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر GMc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 2n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /reoc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Volkswagenc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 3n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b =0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Fp:/c=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 4n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /reoc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Hyundaic=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 5n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b =0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر PSAc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 6n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b =0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Hondac=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 7n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Nise:1c=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 8n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Fiatc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 9n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Suzukic=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 10n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b =0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Renaultc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 11n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /Nxc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Daimlerc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 12n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /reo/Nxc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Chanac=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 13n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb28.25p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر sty;\0" src=b اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر /reoc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر BMWc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb28.25p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 14n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb29.75p1ho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Mazdac=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb29.75p1;tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 15n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میلotr, sans-ser\n &nb27.4ppho میلotd, sans-se>

\r175.5pt;r\n &nb27.4pp; tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\234ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر NXc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r112.5pt;r\n &nb27.4pp; tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\150ho میله \"3Dviaمهندسبهزline-r\n &nnormalho میلهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر Chryslerc=0" src=0" src=\n &nbtه/td میلotd, sans-se>

\r26.6pt;r\n &nb27.4pp; tp://w-lef&nb1.0pt\" />\r\35ho میله rder="\"MsoNormalia Composا ب ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\">< IRANSans, 37, 37, 37); background: whiteر 16n: left;\0" src=\n &nbtه/td میل/tr میل/tbody میل/table می
مهندسze: 13Comec !im:rtl;unicode-bidi: مembedho میلt-align:\n &nbtng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-sedisplay:tttp:/\ t-align: left;\0" sr می< Composrtlho میلng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-sedisplay:tttp:/\ t-align: left;\0" srn:\n &nb
ویدیوهای بیشتر اeva, sans-sedisplay:tttp:/\ t-align: left;\0" srn:\n &nb< Composrtlho مهندس بهزho میهng>ویدیوهای بیشتر اtrongیدیو IRANSans, 255, 0, 0); rif;\">< >مهندس بهزhoیرن مقاله uar شماره 58 مجله uATIAت و ولید مورخ شهررور 1394 به چاپ رسیده uuAT . هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع (وب uATIیت uنجمن کتیای Iیرuن) uu یرن uuر پیگرد قانونی دارد.;\0trongt;\0" srn:\n &nb< Composrtlho مهندس بهزho میهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\"><ر a href-seimages/maghale/ergonomy/3dvia-Compox;\.pdfho toloet-se_blankر img

\r150تr\n &nb150تho /rn:a>n: left;\0" srn:\n &nb< Composrtlho مهندس بهزho میهng>ویدیوهای بیشتر اeva, sans-serif;\"><ر اtrong a href-seimages/maghale/ergonomy/3dvia-Compox;\.pdfho اeva, sans-se IRANSans, 255, 0, 0);hoۯریافت فیرل PDF;\0" srn:a>n: trongt;\0" srn:0" srn:\n &n

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : حuATIم Iیرuنی
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb<

\r226تr\n &nb300تho /rn:p> &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr: b حuATIمc=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگی &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligمحمدهادی<=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraر هرuن;\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho> : ng>وlang-seraر b هرuن;\b =0" src=هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b : 35404<=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" sr :b t-alig13ng>وlang-seraر 66;\0" src=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلی =0" sr:=هاrc=p> &nb< b>ng>وlang-seraر مهندسی مکانیک امدات هرuن نوب;\0" src=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" sr :=هاrc=p> &nb< b>شAکت کلاچ uATIAی شIیان نعت=b =هاrc=p> &nb< b>شAکت بهuATIAان ابلوی آسیا=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشی =0" sr:=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho> (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho &nb
&nbb< b>t-aligng>ویدیوهای ب 9ppho>ng>وlang-seraر م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره 98 uu 100n: leftt-align: left;\b =هاrc=p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: leftt-alig19/ 10 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: leftt-aligr22 /12 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200ho میهtbody میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>46;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt30n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>20+2;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt98n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho می
&nbbمهندس ze: 13 IRANSans, 0, 0, 0); rif;\0tretch:tttrmalho میb< &nb< &nb< وlang-seen-usho t-aligc=0" srبا نمرهt-aligt-aligها ب\r\2\ 50 t-aliguut-aligc=هاrcها دیوهای ب 11tر 100t-aligc=هاrc=b اeva, sans-serif;\ ب 10تhocها دیوهای ب 11tر (بدون نمرات کامل پروژه ها)<=هاrc=0" srn:p> &nb< ng>وlang-seen-usho (;\0" sruu ینجمن کتیای Iیرuنt-aligcng>وlang-seen-usho sty.IR)=0" src=هاrc=b =p> &nb< وlang-seraر اریخ شروع دورهn: leftt-alig08 / 03 / 94c=b =p> &nb< b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: leftt-aligrt-alig23 / 05 / 9c=b اeva,lang-seraر b 4;\b =0" src=هاrc=p> &nb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nbb< &nb< &nbb
مهندس بهزho میbblockquote> &nbb

\r200;r\n &nb200تho میb هtbody میلb هtr میلb لtd میلامتحuنپIیانی<=td میلtd میلng>وlang-seen-usho b 40c=b =0" src=td میل/tr میل هtr میلb لtd میلپروژه طراحی کاتالوگ<=td میلtd میلntrongt*n:0trongt;\td میل/tr میل هtr میلb لtd میلپروژه طراحی سطوح<=td میلtd میلntrongt*n:0trongt;\td میل/tr میل هtr میلb لtd میلپروژه ابر نقاط<=td میلtd میلntrongt*n:0trongt;\td میل/tr میل هtr میلb لtd میلپروژه جIیگAینوlang-seraر بدیل کس به مدل ه بعدیوlang-seraر b *c=b =0" src=td میل/tr میل هtr میلb لtd میلپروژه ورق کاری=td میلtd میلntrongt10n:0trongt;\td میل/tr میل هtr میلb لtd میلمجموع نمرات=td میلtd میلntrongt50n:0trongt;\td میل/tr میل /tbody میل /table میل /div می
می
می n:div می
می< \"3Dvia &n م< \"3Dviab>tquotgng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n< \"3Dvia &n< Composrtlho مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/project-pic/irani1.jpgho toloet-se_blankر img\r\600ر /rn:a>n:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 0, 128, 0);ho>0trongtطراحی ng>وlang-seraر فۭه کلuچمهندس بهزho میاtrongtپروژه دوره آموزشمقدماتی نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 255, 0, 0);ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuنمهندس بهزho میt-aligc=p> &n< \"3Dviaوlang-seen-usho t-aligc=0" srng>وlang-seraر های ;\0" sruوره پیشرف ه آموزشنرم Iف۲ار کتیاtquotg\هاrc=b =p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/project-pic/irani2.jpgho toloet-se_blankر img\r\600ر /rn:a>n:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 0, 128, 0);ho>0trongtطراحیng>وlang-seraر uAینکو کابینت ظرف ویی با محیط ورقکاری ;\0" srSheetMetal Desmg نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\0" srn:\n &n< Composrtlho مهندس بهزho میاtrongtcng>وlang-seraر uu مجموعه پروژه های دوره پیشرف هn: leftt-aligآموزشنرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 255, 0, 0);ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuنمهندس بهزho میt-aligc=p> &n
&nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکی ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میهntrongtcng>وlang-sedeر ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>irani.hesam;\هاrc=0" srcها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>@=هاrcng>وlang-sedeر ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>gmail.com;\هاrc=0" src\0trongt;\p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراه ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م< cng>وlang-sedeر t-alig t-alig t-alig t-alig 09354315177n: left;\هاrc=b =p>
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : مج بی صاحبدل
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb<

\r226تr\n &nb300تho /rn:p> &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr: ng>وlang-seraر b مج بیc=b =0" srcb ng>وlang-seraر t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\ left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگیوlang-seraر احبدل<\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraر لی اصغر= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraho>کرج;\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho> : ng>وlang-seraر b کرج;\b =0" src=هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b : ng>وlang-seraر 24673= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" sr :b t-alig13ng>وlang-seraر 67= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلی =0" sr: b مهندسی مکانیک;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" sr :=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشی =0" sr:=هاrc=p> &nb< cng>وlang-seraر پنوماتیک- =0" srCAD &nb< وlang-sedeر t-alig=0" src=p> &nb< cng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho> (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho &nb
&nbb< b>ng>ویدیوهای ب 9ppho>ng>وlang-seraر م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره 73 uu 100n: leftt-align: left;\b ng>ویدیوهای ب 9ppho>t-align: left;\هاrcng>و sans-serif;\">و sans-serif;\"> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: left 27/ 09 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: left t-alig07 /12 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200ho میهtbody میلtr میلtd میله trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>43;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt30n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>*;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt73= trongt;\هاrc=td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho می

&nbt-aligc=p> &n

م< \"3Dviab>tquotgng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میt-aligc=p> &n
م
&nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکی ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میهntrongtcng>وlang-sedeر ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>sahebdel.mojtaba;\هاrc=0" srcها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>@gmailcng>وlang-sedeر .com;\0" src=هاrc=0trongt;\p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراه ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م< cng>وlang-sedeر t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig 09n: left;\هاrcng>وlang-seen-usho ها facs-seTویho>1<=هاrc=0" srn:btcng>وlang-sedeر b ها facs-seTویho>24686605<=هاrc=b =0" src=p>
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : هادی قدس
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr: b> هادیng>وlang-seraر t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\ left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگیوlang-seraر قدس<\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraر مرتضی &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraho> هرuن;\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho> : ng>وlang-seraر b هرuن;\b =0" src=هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b : ng>وlang-seraر 2812= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" sr :b t-alig13ng>وlang-seraر 64= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلی =0" sr: b مهندسی مکانیک(uATIAت و ولید);\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" sr :=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشی =0" sr:=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho> (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho &nb
&nbb< b>t-aligng>وlang-seraho>ng>ویدیوهای ب 9ppho>م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره ng>ویدیوهای ب 9ppho> uu 100n: leftn: left;\b =هاrc=p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: left 28/ 09 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: left t-alig02 /12 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200ho میهtbody میلtr میلtd میله trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>50;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt30n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>20<=هاrc=b =0" src=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>100n:هاrc=0" srn:0trongt;\td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho می

&nbt-aligc=p> &n

م< \"3Dviab>tquotgng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n
&nb< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< Composrtlho مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/project-pic/qods2.jpgho toloet-se_blankر img\r\600ر /rn:a>n:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میt-align:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/project-pic/qods3.jpgho toloet-se_blankر img\r\600ر /rn:a>n:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 0, 128, 0);ho>0trongtطراحی ng>وlang-seraر کمپرuAورهواn: left با نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\0" srn:\n &n< Composrtlho مهندس بهزho میاtrongtپروژه دوره آموزشمقدماتی نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میاeva, sans-se IRANSans, 255, 0, 0);ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuنمهندس بهزho میt-aligc=p> &n
م
&nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکی ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میهntrongtcng>وlang-sedeر ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>hadi.qods;\هاrc=0" srcها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>@ng>وlang-sedeر gmail.com;\0" src=هاrc=0trongt;\p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراه ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م< cng>وlang-sedeر t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig 09n: left;\هاrc\b b اeva,lang-seen-usho ها facs-seTویho>12=هاrc=0" srcها facs-seTویho>ng>وlang-sedeر 5718011=0" src=هاrc=b =p>
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : ف۱زام موحد یگAنه
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>ف۱زام<=هاrc=b =0" src=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگیوlang-seraر b ها facs-seTویho>موحد یگAنه<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-alig۱ضاn:b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraho> هرuن;\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho> : =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>تهزuن;\هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b : \b =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>494c=هاrc=b =0" src=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" sr :b t-alig13ng>وlang-seraر 42= left;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلی =0" sr: ng>وlang-seraر b یپلم;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" sr :=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشی =0" sr:=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho> (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho &nb
&nbb< ویدیوهای ب 9pp;ho>ng>وlang-seraر م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره 67 uu 100t-align: leftn: left;\b ng>ویدیوها">ng>وlang-seraر (بدون نمره پروژه پIیانی)=0" srt-aligt-alig=0" src=p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: left 07/ 0ng>وlang-seraر 9n: left / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: left t-aligng>وlang-seraر 17n: left /11 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200ho میهtbody میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>37;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt30n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>*;\b =هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt67= trongt;\هاrc=td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho می

&nbt-aligc=p> &n

م< \"3Dviab>tquotgng>وlang-seraر پروژه های دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میt-aligc=p> &n
م
&nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکی ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میهntrongtcng>وlang-seen-usho ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>info;\هاrc=0" srcها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>@ng>وlang-seen-usho artsteelc=0" sr.;\هاrcng>وlang-seen-usho ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>ir<=هاrc=0" srn:0trongt;\\n &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراه ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &nb< 09121096522t-aligc=هاrc=0trongt;\p> &n

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : پیمان حuجی کاظم نظری
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb< &nb<

\r208تr\n &nb300تho /rn:p> &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr:t-aligcng>وlang-seraر b پیمان;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگیوlang-seraر b ها facs-seTویho>حuجی کاظم نظری<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligc\b =هاrcb ها facs-seTویho>بهرuم &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr:t-aligc=هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-alig\b =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>تهرuن;\هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho>t-alig:t-aligcbr هرuن;\b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b t-alig: 0015006441;\b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" srt-alig:b t-alig13ng>وlang-seraر 71=0" src=b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلیt-alig\0" sr:t-aligcng>وlang-seraر b دAنشAوی مهندسی مکانیک(uراحی جامدات);\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" srt-alig:=هاrc=p> &nb< &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشیt-alig\0" sr:=هاrc=p> &nb< &nb< ng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho t-alig(;\0" src=b اeva,lang-seen-usho ELEMENTARY)=0" src=هاrc=p> &nb
مهندس ze: 1ho می b>ng>ویدیوهای ب 9pp;ho>ng>وlang-seraر م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره 100 uu 100t-align: leftn: left;\b =هاrc=p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: leftt-alig07/ 0ng>وlang-seraر 9n: leftt-alig/ 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: leftt-aligt-aligng>وlang-seraر 17n: leftt-alig/11 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb< &nbtul مهندس ze: 1lisیng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig;\b =0" src=هاrc=p> &nbمهندس ze: 1lisیng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig;\b =0" src=هاrc=p> &nbمهندس ze: 1lisیng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig;\b =0" src=هاrc=p> &nbمهندس ze: 1lisیng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig;\b =0" src=هاrc=p> &nbمهندس ze: 1lisیng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200تho میtbody میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میل0trongt50n:0trongt;\td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>0trongt30n:0trongt;\هاrc=td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلb ها facs-seTویho>20<=هاrc=b =td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلntrongt;ها facs-seTویho>100n:هاrc=0trongt;\td میل/tr میه/tbody می/table مۄ &n
م< \"3Dviab>tquotgt-aligcng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dviaویدیو IRANS#008000;ho>0trongtطراحی X-Box با نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\0" srn:\n &n< \"3Dvia &n< \"3Dviaویدیو IRANS#ff0000;ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuن &nb< Composrtlho مهندس بهزho میt-align:p> &n< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکیt-align:هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &nb< Composrtlho مهندس بهزho میهntrongt;ها IRAN-se#B22222ر facs-seTویho>ng>وlang-sedeر pe;\0" srcng>وlang-seen-usho y;\0" srcng>وlang-sedeر man;\0" srcng>وlang-seen-usho _n71=0" sr@yng>وlang-seen-usho ahooc=0" sr.com;\هاrc=0trongt;\p> &n< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراهt-align:هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر 09n: left;ng>وlang-seen-usho 126836997=0" src=هاrc=0trongt;\p> &n
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : محم رضا چنuuکی
&nb< وlang-seraر b ها facs-seTویho ب\r\2\ t-alig t-aligمشAصات ف۱دی &nb< ng>وlang-seraر نام=0" sr: ng>وlang-seraر b محم رضا;\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر نام Aانوادگیوlang-seraر چنuuکی<\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>نام پۯر=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-alig۬مشیدn:b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر ملیت=0" sr: =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>Iیرuنی<=هاrc=b =0" src=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل ولد=هاrc=0" srcها facs-seTویho>:b t-aligng>وlang-seraho>گنبدکاووس;\0" src=b =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>محل کونت=هاrc=0" srcها facs-seTویho> : =هاrc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>شماره شنuuAنامه=هاrc=0" srcها facs-seTویho>b : \b =هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر م ولد=0" sr :b t-alig13\b =هاrcng>وlang-seraر b ها facs-seTویho>69c=هاrc=b =0" src=p> &nb< ng>وlang-seraر م رک حuرلی =0" sr: ng>وlang-seraر b یپلم(مکانیک Aودرو);\b =0" src=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق کاری=0" sr :=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seraر uAوابق آموزشی =0" sr:=هاrc=p> &nb< ng>وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho> (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho &nb
&nbb< ویدیوهای ب 9pp;ho>ng>وlang-seraر م رکنرم Iف۲ار کتیا مقدماتی با نمره =0" sr 81ng>وlang-seraر uu 100t-align: leftn: left;\b =p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" srcng>وlang-seraر uu ینجمن کتیای Iیرuنوlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ شروع دورهn: left 07/ 0ng>وlang-seraر 9n: left / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &nb
b>t-aligng>وlang-seraر اریخ IAذ م رکn: left t-aligng>وlang-seraر 17n: left /11 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=هاrc=p> &ی< ng>وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nbng>وlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=هاrc=p> &nb می

\r200ho میهtbody میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>امتحuنپIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>b>33\b =هاrc\td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه کلuuAی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلها facs-seTویho>bt30n:b =هاrc\td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>پروژه پIیانی<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلb ها facs-seTویho>18<=هاrc=b =td میل/tr میلtr میلtd میل trongt;ng>وlang-seraر ها facs-seTویho>مجموع<=هاrc=0" srn:0trongt;\td میلtd میلntrongt;ها facs-seTویho>81:هاrc=0trongt;\td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho می

&nbt-aligc=p> &n

م< \"3Dviab>tquotgcng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتی آموزشنرم Iف۲ار کتیاn: lefttquotg\b =هاrc=p> &n< \"3Dvia &n< \"3Dvia\r\600ر /rn:a>n:p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میng>ویدیو IRANSans, 0, 128, 0);ho>0trongtطراحی ng>وlang-seraر میز یب۲ارn: left با نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\0" srn:\n &n< Composrtlho مهندس بهزho میntrongt;ng>وlang-seraر پروژه دوره مقدماتیn: left آموزشنرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\p> &n< Composrtlho مهندس بهزho میng>ویدیو IRANSans, 255, 0, 0);ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuن &n
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میt-aligc=p> &n
م
&nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>پست uلکترونیکی ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &n
م
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میt-aligc=p> &nb< وlang-seraر ها facs-seTویho>تلفنهمراه ;\هاrc=0" srcها facs-seTویho>:=هاrc=p> &nb< 09359784729t-aligc=هاrc=0trongt;\p> &n

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : مهناu ینصIفی
&nb< &nb<

\r224تr\n &nb300ت floa&nblef&;\o /rn:p> &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< &n< &n< &nb< وlang-seen-usho ng>وlang-seen-usho (;\0" src=b اeva,lang-seen-usho ELEMENTARY)=0" src=p> &nb
&nbb< وlang-seraریدیوهای ب 9pp;ho>t-aligc=0" srاu c=b b ng>ویدیوهای ب 9pp;ho>100t-align: leftn:b ng>ویدیوهای ب 9pp;ho>t-align: leftn:p> &nbb
t-aligng>وlang-seen-usho>(;\0" sruu ینجمن کتياي ايرuن ng>وlang-seen-usho>sty.IR)=0" src=هاrc=b =div می
وlang-seen-usho>t-align: left/ 08 / 9c=b اeva,lang-seraر b 3;\b =0" src=p> &ی< &nbtul میلli Composltria میل وlang-seen-usho b Sketchert-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=p> &یوlang-seen-usho b Part Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=p> &یوlang-seen-usho b Assembly Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=p> &یوlang-seen-usho b Draftingt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=p> &یوlang-seen-usho b Wireframe & Surfacs Desmg t-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;\b =0" src=p> &nb می

\r200تho میtbody میلtr میلtd میل trongtامتحuنپIیانی<=0trongt;\td میلtd میلb 45c=b =td میل/tr میلtr میلtd میل trongtپروژه کلuuAی<=0trongt;\td میلtd میلntrongt30n:0trongt;\td میل/tr میلtr میلtd میل trongtپروژه پIیانی<=0trongt;\td میلtd میلb 17c=b =td میل/tr میلtr میلtd میل trongtمجموع<=0trongt;\td میلtd میلntrongt92=0trongt;\td میل/tr میه/tbody می/table م
م
مهندس بهزho میt-aligc=blockquote> م< \"3Dviatquotgپروژهng>وlang-seen-usho =0" srهاي دوره مقدماتي آموزشنرم Iف۲ار کتياtquotg\b =p> &n
&nb< Composrtlho مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/project-pic/ensafi1.jpgho toloet-se_blankر img

\r600ت r\n &nb474pتho /rn:a>c=p> &nb< Composrtlho مهندس بهزho میng>ویدیو IRANSans, 0, 128, 0);ho>0trongtطراحی جاروبرقی AEG با نرم Iف۲ار کتیامهندس بهزho میntrongtپروژه دوره آموزشمقدماتی نرم Iف۲ار کتیا sty;\0trongt;\p> &nb< Composrtlho مهندس بهزho میng>ویدیو IRANSans, 255, 0, 0);ho0trongtar ،نجمن کتیای Iیرuن م
&nb< &n< Composrtlho مهندس بهزho میng>ویدیو IRANS#ff0000;ho0trongtMahnaz.Ensafi1368@yahoo.com;\0trongt;\0" srn:\n &n
م
&nb<
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : اشنایی با کلیات نرم Iف۲ار SimDesmg er وماژول SimDesmg er Motio ar نرم Iف۲ار کتیا sty;br /rnbr /rnp مهندس بهزho میa href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/6.jpgho toloet-se_blankر imgt-alig ;a href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/5.jpgho toloet-se_blankر imgt-alig ;a href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/4.jpgho toloet-se_blankر imgt-alig ;a href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/3.jpgho toloet-se_blankر imgt-alig ;a href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/2.jpgho toloet-se_blankر img;a href-serttp://www.catia.ir/images/maghale/simdesmg er/1.jpgho toloet-se_blankر img;:\n
_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : آموزشuAوراخ کاری وماشین کاری کتیا
&nb< آموزشکتیا &nb
&nb< \"3Dviaوlang-seen-usho>tquotg\0" srمحیط =هاr ng>وlang-seen-usho>ها ب\r\2\ Prismatic Machiningtquotg\هاrc=0" srn:b =p> &nb< وlang-seen-usho>Prismatic Machiningn: left ar دوره قuلب سIAی وماشین کاری آموزشکتیا &nb< وlang-seen-usho =0" sr=p> &nb< وlang-seen-usho Start >> Machining >> Prismatic Machining c=0" srn:b =p> &nb< &nb< \"3Dvia\r\466\o /rn:p> &n
م
&nb
&nbb
&nbbb< \"3Dviaوlang-seen-usho>styn: left به صفۭه ;a href-serttp://www.catia.ir/doreh_catia.phpر tittrongآموزشsty ر ها IRAN-se#ff6600ر>آموزشng>وlang-seen-usho>styn: left &nbt/blockquote> می
م

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : آموزشقuلب سIAی کتیا
&nb< آموزشکتیا &nb
مهندس بهزho میb وlang-seen-usho>tquotg\0" srمحیط =هاr ng>وlang-seen-usho>ها ب\r\2\ Mold Tooling Desmg tquotg\هاrc=0" srn:b =p> &nb< وlang-seen-usho>Mold Tooling Desmg n: left ar دوره قuلب سIAی وماشین کاری آموزشکتیا &nb< وlang-seen-usho =0" sr=p> &nb< وlang-seen-usho Start >> Mechanical Desmg >> Mold Tooling Desmg n: leftn:b =p> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\581\o /rn:p> &n< \"3Dviaوlang-seen-usho>tquotg\0" srمحیط ng>وlang-seen-usho>Functioal Molded Parttquotg\0" sr &nnblockquote> &nb< وlang-seen-usho>ها ب\r\2\ Functioal Molded Part\هاrc=0" sr ar دوره قuلب سIAی وماشین کاری آموزشکتیا &nb< وlang-seen-usho =0" sr=p> &nb< وlang-seen-usho Start >> Mechanical Desmg >> n: left;ng>وlang-seen-usho ها ب\r\2\ Functioal Molded Part\هاrc=0" srn:b =p> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\593\o /rn:p> &n
&nb
&nbb
&nbbb< \"3Dviaوlang-seen-usho>styn: left به صفۭه;a href-serttp://www.catia.ir/statics/4/ho =a>;a href-serttp://www.catia.ir/doreh_catia.phpر ها IRAN-se#ff6600ر>آموزشng>وlang-seen-usho>styn: left &nbt/blockquote> می
م

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : آموزشقuلب سIAی کتیا
&nb< آموزشکتیا &nb
&nb< \"3Dviaوlang-seen-usho>tquotg\0" srمحیط =هاr ng>وlang-seen-usho>ها ب\r\2\ Mold Tooling Desmg tquotg\هاrc=0" srn:b =p> &nb< وlang-seen-usho>Mold Tooling Desmg n: left ar دوره قuلب سIAی وماشین کاری آموزشکتیا &nb< وlang-seen-usho =0" sr=p> &nb< وlang-seen-usho Start >> Mechanical Desmg >> Mold Tooling Desmg n: leftn:b =p> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\581\o /rn:p> &n< \"3Dviaوlang-seen-usho>tquotg\0" srمحیط ng>وlang-seen-usho>Functioal Molded Parttquotg\0" sr &nnblockquote> &nb< وlang-seen-usho>ها ب\r\2\ Functioal Molded Part\هاrc=0" sr ar دوره قuلب سIAی وماشین کاری آموزشکتیا &nb< وlang-seen-usho =0" sr=p> &nb< وlang-seen-usho Start >> Mechanical Desmg >> n: left;ng>وlang-seen-usho ها ب\r\2\ Functioal Molded Part\هاrc=0" srn:b =p> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\593\o /rn:p> &n
&nb
&nbb
&nbbb< \"3Dviaوlang-seen-usho>styn: left به صفۭه ;a href-serttp://www.catia.ir/statics/4/ho tittrongآموزشsty ر ها IRAN-se#ff6600ر>آموزشng>وlang-seen-usho>styn: left &nbt/blockquote> می
م

_MORE;\0" srn:a> b imgtp://w="0o rc-eimages/li.gif t-alig_TITLEc=b : قuبلیت های نرم Iف۲ار کتیا sty;br /rnbr /rnblockquote> &nb< &nb
  &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
&n< &nb
  &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
 • &nbt/li می
&n
&nnblockquote> &nb< &nb< 1.1. c=0trongt ntrongtSketcherc=0trongt;\em>c=p> &nb< &nb< &nb< 1.2. Part Desmg c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\450ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< &nb< 1.3.Assembly Desmg c=0trongtc=p> &nb< &nb< &nb< \"3Dvia\r\450ر /rn:p> &nb< 1.4. Sheet Metal Desmg c=0trongtc=p> &nb< &nb< &nb< 1.5. Drafting c=0trongtc=p> &nb< &nnblockquote> &nb< &nb< &nb< 1.6. Structure Desmg c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< &nb< &nb< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nb< 1.7. Mold Tooling Desmg n:em>c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م
&nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\449ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< 2- Shape Desmg c=0trongt;\p> &n
&nnblockquote> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nn \"3Dvia\r\100ر /rn:a t-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-aligt-alig ;a href-serttp://catia.ir/image/HETNET_KANTEMIROV%202.jpgho toloet-se_blankر imgtp://w=\"2ر r\n &-se66\o rc-serttp://catia.ir/HETNET_KANTEMIROV%25202_small.jpgho TL\">\r\100ر /rn:a n:p> &nn &nnblockquote> &nb< 2.1. Generative Shape c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م< \"3Dvia &nnblockquote> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\384ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< 2.2. Free Ssane Shaper, Optimizer & Profilerc=em>c=0trongtc=p> &nb< &nb< 2.3. Photo Ssudio & Real Time Renderingn:em>c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\500ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< &nb< &nb< &nb< 3.1. Digital Makeup c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م
&nb< &nb< \r\465ر /rn:p> &nb< 3.2. Ergonomics Desmg & Aalysms c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م
&nb< &nb< &nb< \r\450ر /rn:p> &nb< 3.3. Knowledge ware c=0trongtc=p> &nc=blockquote> م
&nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\419ر /rn:p> &nnblockquote> &nb< &nc=blockquote> م
&nb< &nb< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia &nnblockquote> &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nn \"3Dvia\r\472ho /rn:p> &nn &ncblockquote> &nb< &nb< &nb< &nb< &nb< \"3Dvia\r\400ر /rn:p> &nb< &nb< &nc=blockquote> م
&nb< &nb< &nc=blockquote> م< \"3Dvia\r\500ر /rn:p>
_MORE;\0" srn:a> na href-"statics/tags/نرم/paoe/2/o, sans-loat:ze: 1 بعدی ->n:a> na href-"statics/tags/نرم/paoe/2/o, sans-loat:ze: 1 ،نتها ->n:a>static ©n:a> مAابقه ی uراحی ب کتیا /div مهندس بهز"> مهندس بهز"> <0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/catia-competitio.php sty.IR Competitio=a n:0trongtc=p> مهندس بهز"> t-aligc=p> مهندس=\"3Dv"> \"122o / =a n:p> /div n/divndivrder=""blockin TL\get_ sans_funcs"> نفرuت برتر ترم گذشته /div مهندس=\"3Dv">ntrongtنفرuت برتر هر ترم پس از ۨرarاریn:0trongtc=0" sr=p> مهندس=\"3Dv">ntrongtامتحانو تحویل پروژه پای،نی ar n:0trongtc=0" sr=p> مهندس=\"3Dv">ntrongtفصل uینده مAرفی می شوندn:0trongtc=0" sr=p>
  li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/نaskari.php کامیاب علی عسکری (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/mohammad-mahmmodi.php Aیدمحمد محمودی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/ah-abbasi.php امیرحuAین عباسی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/ahmadpour.php پویا rIحمدپور (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/pakbi.php رضا پاک Aین(مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/meskara.php محمدرضا مس کارAن(مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/kianzadeh.php محAن کیان زIAه (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/hidji.php مجید هیدجی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/saeid-amiri.php Aعید امیری (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/mohammad-abbasi.php محمد عباسی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/m-mohammadن.php محمد محمدعلی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/abdolنzadeh.php فرید عبدالuلی زIAه (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/a-khن؆.php عسل خلرلی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/am-rahimi.php امیرمحمد رحیمی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/kafaei.php میناکفIAی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/khنaj.php بنیامین خلج (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/ami.php محمدمهدی Iمین (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/p-ghaemi.php پوریا قuئمی ar ی،نی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/kahedi.php مجید کاهدی (مقuماتی)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/hajitaheri.php امیر حuجی طاهری (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/ghorbani.php جواد قuب،نی (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/akhoondi.php نویu آخوندی (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/s-moghadam.php Aمیه مقuم (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/mohammad-mahmmodi.php محمدعلی محمودی (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/moghanizadeh.php محمدرضا معنی زIAه (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/h-hosseini.php Aیدحامد حuAینی (پیشr فته)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/hozhabr.php uیدینهژAr (قuلب)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/h-hosseini.php Aیدحامد حuAینی (قuلب)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/mollahossieni.php فرuA ملاحAینی (uراحی ب aنه)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/ghanbari.php فرید قنبری (uراحی ب aنه)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/maddi.php محمد مAدی (uراحی ب aنه)=a n:0trongtc=li> li><0trongtca href-"rttp://www.catia.ir/mostafa-abdi.php مصطفی عبدی (uراحی ب aنه)=a n:0trongtc=li>
uمAر کارAr uنn:h3> bt/div مهندس=\"3Dv; na onclick""loader();ajaxFunctio(); imgsrc = 'images/reload.png'tp://w = '0' TL\"> = '16' r\n & = '16' =a n:a
uفۭuت جAیدn:h3> bt/div divrder=""foo3Dv-bg-cons" ۨرچuAب ها: 100px;">
مرجع کنیا rIیرuنn:a فیلم موزشکتیاn:a Catian:a uفۭuت سrIیت: 125px;">
 • مرتضی والیn:a
 • /div uیستIAه ،یم منتrr شمA: 165px;">
  ar وه uلar Iم کتیا rIیرuنn:a هneva>به جمع ما بپیوندیدn:0eva>
  uفۭه IینستIar Iم کتیا rIیرuنn:a هneva>ما را از ۷ریق uفۭه IینستIar Iم aنبال کنیدn:0eva> uفۭه فیAبوک کتیا rIیرuنn:a هneva>ما را از ۷ریق uفۭه فیAبوک aنبال کنیدn:0eva> n/i>t-alit-ali طراحی و توسعه: قuلب سبزn:a t-alit-alit-alit-alit-ali اeva, sans-های ب18px;هاfamily:arial;positioSrelative;top:3px;">©n: leftt-ali2007 - 2017t-alit-aliتمامی حقوق Aین سrIیت برای مرجع کتیا rIیرuن n:a محفوظ uuAت و هرaونه کپی رداری ب aون ذکر منبع ممنوع می باشد.c=div !-- Start Cod Up GreenSkin.ir --->