آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نرم


 _TITLE: فرج اله کثیری

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: فرج اله

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کثیری

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  .

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 77 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 11/08/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 12/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 47
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 77
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: نیوشا قنبرنژاد

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: نیوشا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : قنبرنژاد

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  .

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 62 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 11/08/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 12/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 32
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 62
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: سحر حسن زاده

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n نام: سحر

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حسن زاده

\r\n

\r\n نام پدر: غلام سخی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: مزارشریف

\r\n

\r\n محل سکونت : مزارشریف

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1229537

\r\n

\r\n متولد : 1377

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n پزشکی

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 67 از 100 (بدون نمره پروژه پایانی)

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 26/ 04/ 95
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   30/ 05/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 37
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 67
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n Sahar_hassanzada@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: فرانک گری و معماری با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گری Frank Gehry و معماری Architecture با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گهری Frank Gehry بزرگترین معمار  Architect مدرن جهان و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA در بزرگترین پروژه های معماری جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فرانک گری Frank O. Gehry در ۲۸ فوریهٔ ۱۹۲۹ در خانواده‌ای یهودی در شهر تورنتوی کانادا (با نام اصلی فرانک اون گلدبرگ) دیده به جهان گشود. او در سال ۱۹۴۷ به‌همراه خانواده‌اش به لس آنجلس مهاجرت کرد و در دانشگاه جنوب کالیفرنیا به تحصیل در رشتهٔ معماری Architecture پرداخت. وی از شاگردان ویلیام پریرا است. در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه هاروارد به تحصیل در رشتهٔ برنامه‌ریزی شهری پرداخت و هم‌زمان در دفتر ویکتور گروئن مشغول به کار شد. او اکنون شهروند ایالات متحده و ساکن لس آنجلس است.

\r\n
\r\n در کارهای اولیهٔ گِری می‌توان تأثیراتی از معماران سوئیس و فرانسه به‌ویژه لو کوربوزیه مشاهده کرد. این تأثیرات را تا سال ۱۹۷۲ می‌توان در کارهای گِری مانند استفاده از فرم‌های هندسیِ ساده مشاهده کرد. به‌طورکلی در کارهای گِری نوعی گرایش مجسمه‌سازانه را می‌توان مشاهده کرد؛ چه در توسعهٔ خانهٔ همسرش در ۱۹۸۷ تا موفق‌ترین کارش در سبک فولدینگ که موزهٔ هنرهای معاصر بیلبائو است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n او معتقد است:
\r\n
\r\n من آثار هنرمندان را نگاه می‌کنم و هنر را به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای الهام خودم می‌پندارم و سعی می‌کنم تحت تأثیر هیچ فرهنگی نباشم. در هریک از کارهایم روش‌های جدید را جستجو می‌کنم. برای من قانون و قاعدهٔ محدودکننده وجود ندارد و اصولاً مرزی بین درست و نادرست نمی‌شناسم.
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تعدای از آثار معماری Architecture فرانک گری Frank Gehry: 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی (Walt Disney Concert Hall) از معروف‌ترین تالارهای کنسرت در آمریکا می‌باشد. این تالار در شهر لس آنجلس واقع است. این تالار در آوریل سال ۲۰۰۳ با ۲۳۰۰ نفر گنجایش تکمیل شد و معمار آن فرانک گهری بوده است. این تالار میزبان دائمی ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس است.

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طرح فعلی مجموعه شامل سالن کنسرت ۲۴۰۰ نفری است که شکل ظاهری ودرون آن یک کشتی بزگ را در ذهن تداعی می کند . نمایش گرافیکی و معماری داخلی سالن بگونه ای است که عناصر صوتی و تصویری را به خوبی تلفیق نموده . یک دستگاه ارگ درمرکز منطقه قرار می گیرد و نور طبیعی که از روزنه های سقف و یک پنجره بزرگ در پشت سالن تابیده می شود ، امکان افزایش مدت زمان کنسرتها را به هنگام روز می دهد.

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n       

\r\n
\r\n

\r\n تالار کنسرت والت دیسنی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تناوب نور طبیعی ونور مصنوعی به همراه ساختار سالن اجتماعات که از شیشه های مواجی ساخته شده ، حرکتی موسیقی وار را نشان می دهد که همگی جلوه ای هارمونیک و هماهنگ با محیط شهری اطراف هستند . در عین حال یک پارکینگ شش طبقه با ظرفیت ۲۵۰۰ اتومبیل در قسمت پائین منطقه ساخته شده که از طریق سه خیابان همجوار قابل دسترسی است تا تماشاچیان بتوانند ازداخل پارکینگ بوسیله یک پلکان برقی به سالن اجتماعات دسترسی پیدا کنند .

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سازه فلزی این ساختمان برای تولید در کارخانه توسط کاتیا برنامه ریزی شد و پانلهای نما نیز توسط دستگاه CNC که مستقیما با رایانه و CATIA کنترل می‌شدند تهیه شد.بنا به گفته گری «کاملترین» استفاده از کاتیا را در طراحی و ساخت پانل‌های نما کردند که باعث صرفه جویی زیادی در زمان پروژه شد.

\r\n
\r\n

\r\n در نهایت می‌توان گفت گری با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود ثابت کرد «غیرممکنها متعلق به گذشته هستند».

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن یکی دیگر از آثار بسیار شناخته شده این استاد بزرگ معماری فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن منهتن Beekman Tower Manhattan

\r\n
\r\n

\r\n برج بیکمن؛ ساختمانی چند منظوره با پوسته ایی مواج

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ساخت برج بیکمن beekman توسط فرانک گری در نیویورک که این برج ۷۶ طبقه ی مسکونی در جنوب میدان شهرداری و پل بروکلین ، شامل یک دبستان عمومی، اپارتمان های لوکس ، مکانی برای بیمارستان مرکز شهر نیویورک و جایگاهی برای پارک ماشین در زیر زمین میباشد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ساختار اسکلت ساختمان از بتن مسلح که با پوسته ی فولادی چین دار پوشانده شده است، میباشد. برج با مساحت ۱/۱ میلیون فوت مربع ، یکی از بلندترین ساختمانهای شهر است .

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n                                          

\r\n

\r\n برج بیکمن منهتن

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n موزه گوگنهایم بیلبائو اسپانیا شاهکاری از فرانک گری Frank Gehry

\r\n

\r\n طراحی شده با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n موزه گوگنهام بیلبائو Guggenheim Museum Bilbao

\r\n

\r\n وقتی در سال ۱۹۹۷ این موزه به روی عموم مردم باز شد به دلیل سبک طراحی خاص خود سر و صدا زیادی در جهان به عنوان یک ساختمان تماشایی در جهان به پا کرد . و Philip Johnson یکی از معماران برجسته گفت که : ” این یکی از بهترین و زیباترین ساختمان ها در زمان ماست ” شکل اصلی این بنا شبیه یک کشتی است که شیشه های بکار رفته در این بنا شبیه فلس ماهی است که بازتاب نور را بدلیل وجود درخشندگی تیتانیوم در این بنا است.

\r\n
\r\n

\r\n آثار گری به طور کلی نتیجه یک روند طولانی طراحی است که با استفاده از اسکیسهای متعدد، مدلهای کامپیوتری و ماکتهای بزرگ حاصل شده است. اسکیسها و نمودارهای اولیه به مدلهای فیزیکی با مقیاسهای مختلف تبدیل و این مدلها در نهایت به ساخت ماکتهای کامل میانجامد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نکته بسیار جالب در روند طراحی گری در استفاده از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA در این روند است. بر خلاف سایر معماران که از نرم افزارهای معمول دوبعدی و سه بعدی مانند AutoCAD و 3D MAX برای کارهای خود استفاده می‌کنند گری از نرم‌افزار کتیا CATIA که یک نرم‌افزار کاملا مهندسی است استفاده کرد. این نرم افزار بیشتر برای طراحی خودرو و هواپیما و محاسبات پیچیده بدنه‌های مختلف کاربرد دارد و هماهنگی بسیار عالی با سایر نرم افزارها دارد. کتیا سطوح را تحلیل و بر اساس محدودیت سازه‌ای، کارکردی و اقتصادی پروژه آن را تصحیح می‌کرد. داده‌های عددی که به این ترتیب بدست میآمدند بار دیگر بر روی یک مدل پیاده می‌شدند تا حجمها کنترل شوند و در صورت لزوم تغییر کنند. این رفت وبرگشت بین مدلهای مطالعاتی و داده‌های دیجیتال بنیاد شکلی پروژه را به وجود میآورند. سپس از داده‌های کامپیوتر برای تهیه پلانهای ساخت موزه استفاده شد.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n موزه گوگنهایم بیلبائو اسپانیا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n بی شک مهمترین ساختمان‌هایی که انگیزه‌ها و زمینه‌های لازم را برای توسعه معماری گردشگری ایجاد نموده موزه‌ی گوگنهام فرانک گری در بیلبائو اسپانیا است که در سال ‌١٩٩٧ ساخته شد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n به جرات می‌توان گفت تا پیش از این هرگز ساختمانی از چنین قدرت کیمیایی که یک شهر کوچک استانی در منطقه باسک اسپانیا را به بازیگر عمده‌ی جریان هنر و فرهنگ جهان تبدیل کند برخوردار نبوده است.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طراحی موزه گوگنهایم بیلبائو همانند موزه‌ی گوگنهایم فرانک لویدرایت در نیویورک که طرح آن مربوط به سال‌های پیش است یک رویداد فوق العاده و استثنایی در تاریخ معماری محسوب می‌شود.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n با بازدید بی سابقه تورهای هنر و معماری Architecture از شهر و جمعیت زیاد گردشگران که تاثیر شگرفی بر اقتصاد محلی داشته است همگی نشانگر موفقیت بیلبائو هستند.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n البته باید به این نکته توجه داشت که در موفقیت بیلبائو به عنوان پدیده‌ای که به شهرت جهانی دست یافته پوشش رسانه‌ای فراگیر ساختمان گیرا و فتوژنیک (خوش عکس) موزه گوگنهایم و خالق سنت شکن آن نیز تاثیر بسزایی داشته است.

\r\n
\r\n

\r\n موزه گوگنهایم علاوه بر این که موفقیت شگرفی در جذب فیزیکی مردم به این نقطه داشته در جلب توجه جهانیان به یک مکان دور گمنام و متفاوت نیز بسیار موثر بوده اما این توجه جهانی دارای یک جنبه منفی نیز است، چرا که موزه گوگنهایم در بیلبائو به عنوان یک نماد شهری بارها از سوی جدایی طلبان باسک به بمبگذاری تهدید شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n معماری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیو با توضیحات فرانک گری Frank Gehry و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA در بزرگترین پروژه های معماری Architecture جهان آشنا می شوید.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران



 _MORE

 _TITLE: ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی هواپیماسازی ایرباس Airbus و استفاده از نرم افزارهای مهندسی شرکت داسو سیستمز (کتیا CATIA)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران



 _MORE

 _TITLE: ویدیوی های آموزشی نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرینات آموزشی در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی و استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کوتاه شما با محیط نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی طراحی دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی با یک تمرین دوبعدی با محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو تمرین آموزشی مهره با نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های نحوه ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی ابزارهای Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با ابزارهای جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط متحرکسازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تمرین محیط متحرکسازی نرم افزار کتیا CATIA، در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با یکی از محیط های متحرکساری نرم افزار کتیا DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل فرمت Cgr  در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل فایل با فرمت Cgr در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی پارت دیزاین

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n حذف سایه در زمان حرکت دادن جعبه ابزار

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه استفاده از تالار گفگوی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آشنایی با کاربرد های نرم افزار کتیا CATIA در جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی تسلا موتور و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی قطعه سازی BPlas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n ویدیو بزرگترین قالبسازى و قطعه سازى تركیه كمپانى BPlas و استفاده گسترده از نرم افزار کتیا CATIA
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی فرانک گری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n فرانک گری مشهور ترین معمار مدرن جهان و سخنانش درخصوص نرم افزار کتیا CATIA 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n استفاده گسترده نرم افزار کتیا در کمپانی های بزرگ جهان، شرکت ایرباس AirBus یکی از بزرگترین کمپانی های هواپیما سازی جهان و استفاده از نرم افزارهای مهندس (کتیا CATIA) 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی استفاده روزافزون نرم افزار کتیا در خودروسازان بزرگ جهان

\r\n

\r\n استفاده دو شرکت خودروساز بزرگ جگوار Jaguar و لندلور Land-Rover از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA محصول شرکت داسو سیستمز

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n ویدیوهای بیشتر از انجمن کتیای ایران در راه است با ما در ارتباط باشید.


 _MORE

 _TITLE: آشنایی با نرم افزار 3Dvia Composser

\r\n

\r\n نرم افزار 3dvia Composer

\r\n
\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n
\r\n نویسندگان:

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n مدیر انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مهندس بهزاد میلادی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در گذشته تولید کنندگان باید به سادگی هزینه های بالا و تاخیرهای ایجاد شده برای تهیه مستندات ، دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ، موارد آموزشی و تصاویر مربوط به محصولاتشان را می پزیرفتند. اما امروزه با توجه به اینکه تولید کنندگان در حال افزایش قدرت رقابتیشان ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت هستند به استفاده از نسل بعدی نرم افزارهای جامع رو آورده اند.

\r\n

\r\n 3D Via Composerمحصول کمپانی DassaultSystèmesنرم افزاری پیشتاز در صنعت است که کلاس جدیدی از نرم افزارهای سه بعدی را ارائه می دهد و به این منظور طراحی شده تا این نیازها را برطرف کند.

\r\n

\r\n  به کمک 3D Via Composerسازمان ها توانایی این را پیدا می کنند که در کسب و کارشان از اطلاعات طراحی محصولاتشان به سادگی هر چه تمام ، سریع تر ، کامل تر و با هزینه کمتر برای تهیه مستندات فنی محصولاتشان بهره ببرند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n معرفی

\r\n

\r\n در دهه گذشته ، پیشرفت های تکنولوژی در زمینه طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر (CAD)باعث شده ابزارهای قویی برای خلق محصولات جدید در اختیار طراحان و مهندسین قرار بگیرد.ابزارهای CADبه مهندسین کمک می کند تا نه تنها طرح های جدیدی خلق و تصویرسازی کنند ، بلکه چرخه طراحی را کوتاه تر کنند ، کیفیت محصولات را بالا ببرند و هزینه های توسعه را کمتر کنند.

\r\n

\r\n تا همین چندی پیش مزایای استفاده از تکنولوژی های  CADتنها به کارهای مهندسیی که قبل از تولید یک محصول انجام می شدند محدود می شدند ، اما امروزه شاهد نسل جدیدی از نرم افزارهای مهندسی سه بعدی هستیم که گامی فراتر برمی دارند .

\r\n

\r\n این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه نرم افزار 3D Via Composerمی تواند ابزارهای مورد نیاز سازمان ها را برای بهره برداری از اطلاعات سه بعدی فایل های CAD، در راستای تولید مستندات فنی محصولاتشان ، فراهم کند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n در یک پروسه تولید متداول ، درخواست برای عکس های مرتبط با فایل CADبسیار زیاد پیش می آید  ،که برای تهیه آنها زمان زیادی از مهندسین گرفته می شود و می تواند پروسه تحویل محصول به بازار را به تاخیر بیندازد ،ضمن اینکه مستندات محصول هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند، و تصاویر گرافیکی که برای توضیح دادن آنها استفاده می شوند هر کدام باید جداگانه ایجاد شوند ، تا موثر باشند.

\r\n

\r\n این پروسه به خودی خود زمان زیادی را می برد، اما چالش اصلی زمانی ایجاد می شود که طرح تغییر می کند و در نتیجه مستندات مربوط به طرح باید دوباره ایجاد شوند.از این رو وجود نرم افزاری که بتواند فایل های CADطراحی شده را بطور مستقیم با مستندات محصول مرتبط کند ، برای تولید کنندگان بسیار با ارزش خواهد بود.این امکانی است که نرم افزار 3D Via Composerبه سادگی برای ما میسر می کند.

\r\n

\r\n ضمن اینکه  مهندسین از گرفتن تصاویر از نماهای مختلف قطعه طراحی شده و نماهای انفجاری رها می شوند ، مستندات محصول بصورت خودکار با آخرین اطلاعات و تغیرات طراحی آپدیت می شوند و برای اینکه جزئیات پیچیده را بتوان به روشنی توضیح داد ، امکان نمایش تصاویر محصول در محیط های سه بعدی در نظر گرفته شده است.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n تولید مستندات محصول معمولا یک مرحله جداگانه است که بعد از اتمام طراحی محصول صورت می گیرد،خوداین امر باعث ایجاد تاخیر های بی مورد و دوباره کاری می شود. اما 3D Via Composerبه ما این اجازهرا می دهد که تهیه  مستندات محصول ، همزمان با طراحی محصول انجام شود و به موازات هم جلو بروند ، تا زمان برای ارائه محصول به بازار کاهش یابد و قدرت رقابتی شرکت افزایش یابد.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3D ViaComposerنرم افزاری پیشتاز در صنعت است که محیطی بسیار ساده برای استفاده کاربران داردو حتی کاربران غیر فنی هممی توانند با استفاده از فایل هایCADاز قبل طراحی شده ، توسط نرم افزارهایی مانند SolidWorks، CATIA، Pro/ENGINEERو غیرهتصاویر گویا ، سه بعدی و یا انیمیشن ایجاد کنند ، تا بتوانند بدون اینکه افراد را با نقشه های فنی پیچیده درگیر کنند ، اطلاعات محصول را ساده تر و واضح تر به مشتری ارائه دهند. و قبل از اینکه طرحشان به محصول نهایی برسد ، می توانند آنرا برای خریداران ، سرمایه گذاران ، مراکز تولیدی و یا افرادی که اطلاعات فنی کافی از طرحشان ندارند معرفی کنند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تصاویر دو بعدی و سه بعدی متنوع و با کیفیت بسیار بالا از نماهای مختلف محصولات، تصاویر متحرک به همراه فلش ها (Arrow)، برچسب ها (Labale)، نشانگرها و الگو های(Texture)مختلف،نمایش تلرانس های هندسی و ابعادی ، تصاویر برداری (Vector Image)،  جدول فهرست قطعات (BOM)، مقاطع برشی (Section Cut)،ایجاد مدل های انفجاری به راحتی و با چند کلیک ساده ، همه و همه توسط 3D Via Composerدر فرمت های گوناگونی ایجاد می شوند ،که می توانند در تولید اسناد محصول ، توضیحات فنی ، نحوه ساخت ، دستورالعمل های مونتاژ قطعات ، اطلاعات مربوط به بازاریابی و کاتالوگهای سه بعدی مربوط به نحوه استفاده ، جابجا کردن و آزمایش های مختلف روی محصول استفاده شوند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n با 3D Via Composerتولید کنندگان می توانند دستورالعمل های نوشتاری مربوط به سرویس دستگاه را با انیمیشن های ویدیویی و تصاویر گرافیکی جایگزین کنند ، نتیجه کار بهبود عملیات سرویس دستگاه ، از بین بردن نیاز به ترجمه متون ، کاهش نیاز به آموزش و پایین آمدن هزینه های عملیاتی خواهد بود

\r\n
\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n
\r\n

\r\n یک دستورالعمل کار سه بعدی متحرک ، می تواند توضیحات مربوط به تولید و مونتاژ را واضح تر ، عمومی تر و موثرتر از نقشه های دو بعدی نوشتاری ، که در آنها ابهامات متداولی وجود دارد ارائه دهد و می تواند به تولید کنندگان کمک کند تا خطاهای تولید و همینطور هزینه های ساخت را کم کنند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n به علت روند رو به رشد بازاریابی ، تقاضا برای روش هایی که بتوانند محصول را به صورت پرزنتیشن های واقعی سه بعدی ارائه دهند بالا رفته است.  برقرار کردن ارتباط بصری این اجازه را می دهد که جزئیات فنی بهتر تفهیم شوند و موانعی مانند زبان های گفتاری متفاوت از بین بروند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با 3D Via Composer، متخصصین تهیه مستندات محصول ، می توانند اسناد جالب توجه تر و دینامیک تری را تهیه کنند تا در فرمت های دو بعدی و سه بعدی ارائه دهند.

\r\n

\r\n حتی اگر در استفاده از نرم افزار های CADبی تجربه باشید ، می توانید خیلی سریع شروع به تولید تصاویر با کیفیت بالا و انیمیشن های سه بعدی تعاملی کنید تا مستندات فنی مربوط به محصولاتتان را تهیه کنید.

\r\n

\r\n از بین بردن ریسک دوباره کاری و اجازه شروع هر چه سریع تر توسعه مستندات در پروسه طراحی محصول ، به تولیدکنندگان از دیگر مزیت های این نرم افزار است.

\r\n

\r\n امروزه برای اینکه بتوانیم در بازار رقابتی دوام بیاورید ، نیاز دارید تا خودتان را از بقیه رقیبان متمایز کنید. بنابراین اینکه شما به عنوان یک کمپانی چگونه محصول خودتان را به مشتری ارائه می دهید و در چه کلاسی بازاریابی می کنید اهمیت خیلی بیشتری پیدا می کند.

\r\n

\r\n با استفاده از 3D Via Composerشما می توانید به راحتی اسنادی سه بعدی تهیه کنید که جزئیات بالا ، تصاویر رندر شده با کیفیت بالا و نشانگرهای تفسیری دقیقی دارند و این امر منجر به استفاده صحیح کاربران از محصولات شما خواهد شد.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n مزایای استفاده از 3D Via Composer:

\r\n

\r\n ·         ایجاد مستندات از محصولات تولیدی شرکت­ ها و کارخانه ­ها به­ صورت تعاملی و همراه با انیمیشن، توضیحات فنی و ارائه تصاویر با کیفیت

\r\n

\r\n ·         تهیه کاتالوگ­ های سه ­بعدی، دستورالعمل­ های ساخت، مونتاژ، تعمیر و نگهداری

\r\n

\r\n ·         تهیه 3D PDFبرای نمایش هر چه ساده تر فایل ها با Adobe Reader

\r\n

\r\n ·         فایل های خروجی با قابلیت expireشدن ، برای از بین رفتن اتوماتیک فایل ها در موعدمشخص

\r\n

\r\n ·         استفاده برای ارائه­ های علمیدر سمینارهای تخصصی و همایش­ های تبلیغاتی

\r\n

\r\n ·         قابل استفاده آسان توسط هر فردی ،با هر سطحی حتی کاربران معمولی کامپیوتر و کاربرد بالا

\r\n

\r\n ·         ابزارهایی جهت جلوگیری از کپی برداری غیر مجاز فایل های شما

\r\n

\r\n ·         ورودی فایل های طراحی با فرمت های مختلف از نرم افزارهایی مانند CATIA، SolidWorks، Pro/ENGINEER، Siemens NXو ...

\r\n

\r\n ·         قابلیت آپدیت اسناد تولید شده در اثر تغییر کردن مدل طراحی ، بدون نیاز به شروع کار از ابتدا

\r\n

\r\n ·         گرفتن خروجی با فرمت HTMLبرای قرار دادن مستقیم مستندات و نمایش مدل سه بعدی بصورت دینامیکی در وب سایت شرکت

\r\n

\r\n ·         قابلیت لینک شدن با Microsoft Officeبرای تهیه اسناد و همچنین نمایش طرح با حالت سه بعدی و دینامیک در محیط WordوPower Point

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با توجه به مواردی که اشاره شد می توان به ارزش بالای یادگیری نرم افزار3D Via Composerپی برد و لازم است به این نکته اشاره کنیم که این نرم افزار بر خلاف نرم افزاری مانند 3dMaxکه انیمیشن سازی می کند ، با تمامی نرم افزارهای مهندسی سازگاری کامل دارد و تحت مجموعه 3D-PLMشرکت داسو سیستم می باشد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نتیجه کار،یک کلاس ارتباطی کاملا جدید برای محصول است که با مشتریان و همکاران به زبان جهانی سه بعدی صحبت می کند.

\r\n

\r\n \"3Dvia

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این مقاله در شماره 58 مجله ساخت و تولید مورخ شهریور 1394 به چاپ رسیده است . هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع (وب سایت انجمن کتیای ایران) از این اثر پیگرد قانونی دارد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n دریافت فایل PDF

\r\n


 _MORE

 _TITLE: آشنایی با PLM

\r\n \r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با PLMپروسه چرخه تولید

\r\n

\r\n و نرم افزار هایی که در این زمینه در صنایع خودرو سازی فعالیت می کنند.

\r\n

\r\n CATIA – SiemensNX - Cero

\r\n

\r\n \"PLM\" 

\r\n
\r\n

\r\n نویسندگان:

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n مدیر انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مهندس حسین الفیده فرد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PLM چیست؟

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در صنعت پروسه چرخه تولید یا PLM (Product  Lifecycle Management) به روند مدیریت تولید یک محصول از شروع یک ایده تا مرحله ی طراحی و ساخت با توجه به نیاز مصرف کننده به محصول گفته میشود.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n PLM به طور کل شامل اطلاعات تمامی روند طراحی و ساخت و سیستم تجارت و فروش میشود و تمامی اطلاعات ساخت را برای شرکتهای تولید کننده و سرمایه گذاران فراهم میاوردکه از مراحل آن میتوان به تحلیل دقیق طرح و نمونه اولیه تولید شده , آزمایش و رفع معایب نمونه , بازاریابی , خدمات پس از فروش و ... میشود.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تولید محصولات پیچیده شرکت های بزرگ را وادار به تولید نرم افزار هایی با ساختار PLM کرد. با در نظر گرفتن این پیچیدگی ها وجود نرم افزارهایی با ساختار PLM به منظور کم کردن احتمال خطا در روند تولید و صرفه اقتصادی امری حیاتی بود. ایده ی PLM اولین بارتوسط شرکت AMC (American Motors Corporation) مطرح شد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از انجایی که این شرکت به دنبال سریع تر شدن روند تولید خود بود تا بتواند با شرکت های بزرگ رقابت کند نیاز به روشی جدید برای تولید میدید. از شرکتهای بزرگ دیگری که به سمت این ساختار نرم افزاری پیش رفتند میتوان به بویینگ و صنایع میتسوبیشی اشاره کرد.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"PLM\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سیستمPLM از چند بخش اساسی تشکیل شده که به ترتیب عبارتند از:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        خلاقیت و ایده

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        آنالیز

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        عملیات ساخت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n اولین قدم استفاده از نرم افزارهای CAD (Computer-Aided Design) بود که باعث میشد ایده های مهندسان کار آمد تر شوند و در قدم بعدی ایجاد سیستم ارتباطی جدیدی که بتواند مشکلات روند طراحی را با سرعت بیشتری نسبت به قبل حل کند.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از مزایای PLM میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        امکان پیشبینی هزینه ها برای حفظ سرمایه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        کم کردن اتلاف زمان و انرژی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        امکان استفاده چندباره از اطلاعات ذخیره شده

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        سرعت بخشیدن به روند طراحی و ساخت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        افزایش کیفیت ساخت محصول

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از موفق ترین شرکت ها در تولید ساختار PLM میتوان به DassaultSystems , IBM اشاره کرد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شرکت Dassault Systems با توجه به نیازهای تولیدکنندگان  به فکر تولید نرم افزاری کامل برای رفع احتیاجات در زمینه ی PLM افتاد و از این رو نرم افزار CATIA را با قابلیت PLM به عنوان اولین نرم افزار در این بخش روانه ی بازار کرد . شرکت IBM نیز در زمینه ی فروش با Dassault Systems همکاری میکند.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نرم افزار CATIA اولین نرم افزار تولید شده در زمینه ی PLMدر جهان است که در برگیرنده ی تمامی مراحل ساخت محصول از طراحی و ایده ی اولیه تا روش های ساخت و ماشینکاری میشود و این امکان را به شرکت تولید کننده میدهد تا از تمامی پتانسیل های خود استفاده کند و به جرات میتوان کاملترین نرم افزار در زمینه ی CAD و CAM دانست .

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n این نرم افزار به خاطر کاربر پسند بودن خود و استفاده آسان این امکان را فراهم میکند تا روند شبیه سازی و آنالیز را به نصف زمان عادی تقلیل دهد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n این نرم افزار تمامی جنبه های تولید را در نظر میگیرد و این شرایط مطابق با نیاز های اساسی PLM که همان جلوگیری از اتلاف یرمایه و زمان است میباشد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از مزایای استفاده از نرم افزار CATIA به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        منحصر به فرد بودن اطلاعات و نگه داری مجموعه تغییرات ایجاد شده امکان استفاده ی چند باره از انها امکان تغییر سریع در طراحی را به طراح میدهد

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        آسان بودن روش طراحی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        وجود محیط های جداگانه برای تولید و طراحی هر محصول خاص

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        محیط های کاملا ایمن برای حفظ اطلاعات

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        هوشمندی بسیار بالا در بکارگیری ابزار

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        وجود نمودار درختی که مراحل طراحی را به ترتیب نمایش میدهد

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        محیطی با کیفیت گرافیکی بالا و امکان استفاده آسان از محیط

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        وجود کاتالوگ صنعتی کامل همراه با استاندارد های معروف

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        مدل سازی پارامتریک قطعات

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        توانایی مونتاژ قطعه های پیچیده و بهینه سازی آنها

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        تهیه نقشه های ساخت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        توانایی شناخت  و بررسی مکانیزم ها

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        انواعتحليلهايالمانمحدودشاملتحليلهایسازهايی،ارتعاشی،پاسخديناميكی،مونتاژیغيرخطیو...

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        تحلیلهای ارگونومیکی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از محیط هایی که این نرم افزار در اختیار کاربر قرار میدهد در اکثر گرایش های فنی استفاده میشود و برخی از این محیط ها عبارتند از :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        محیط طراحی قطعه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·         محیط مونتاژ

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        محیط نقشه کشی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        محیط طراحی سطوح

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی سازه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        ماشین کاری

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        قالب سازی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        لوله کشی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        مدیریت پروژه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی محیط  کارخانه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        کامپوزیت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        ساخت MATERIAL

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی مکانیزم

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        شبیه سازی و متحرک سازی مکانیزم

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی و مدلسازی سازه ها و سیم کشی و برد های الکتریکی و الکترونیکی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از نرم افزار هایی که با نرم افزار CATIA در زمینه PLM رقابت می کنند می توان به نرم افزار NX و Cero اشاره کرد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نرم افزار Creo که در گذشته با نام Pro Engineer شناخته میشد از محصولات شرکت نرم افزاری PTC است که شرکت های مختلفی از بخش های گوناکون از آن بهره میبرند. این نرم افزار همانند نرم افزار CATIA دارای محیط های مختلفی مانند مدل سازی , قالب سازی , مونتاژ و ... است.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از ویژگی های این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        پارامتریک بودن محیط های طراحی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        وجود ابزار های متنوع طراحی در هر محیط

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        دسترسی آسان به ابزار های محیط ها

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n اصلی ترین رقیب نرم افزار CATIA، نرم افزار Siemens NXکه قبلا با نام یونیگرافیکس (Unigraphics) شناخته میشد .سازنده این نرم افزار شرکت زیمنس آمریکاست که شاخه ی نرم افزاری و اتوماسیون شرکت زیمننس آلمان است.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n از امتیازاتی که این نرم افزار در اختیار کاربر قرار میدهد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        طراحی صنعتی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        کیفیت بالا در زمینه طراحی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        تحلیل و شبیه سازی مکانیزم ها

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n ·        کم حجم بودن فایل نهایی و سرعت بخشیدن به روند طراحی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شرکت های اتومبیل سازی جهان از نرم افزارهای PLM به عنوان مهمترین بخش در تولید محصولات خود استفاده میکنند و در سالیان اخیر در حال ایجاد تغییرات در سیستم نرم افزاری و طراحی خود هستند به طوری که این شرکتها به سمتی میروند که اتکای شرکت به CATIA و NX بیشتر از قبل مشهود است اما در عین حال از نرمافزار های دیگری نیز بهره میبرند

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در جدول زیر نمونه ای از بزرگترین شرکتهای سازنده ی اتومبیل در جهان و نرم افزار PLM ی که استفاده میکنند را میبینیم که با مشاهده ی این آمار افزایش اتکا به CATIA و NX بیش از پیش حس میشود.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n رتبه بندی این شرکتها بر اساس میزان فروش محصول میباشد:  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n
\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n نرم افزار های مورد استفاده

\r\n
\r\n

\r\n شرکت های خودرو ساز

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Creo

\r\n
\r\n

\r\n Toyota

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n GM

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Creo

\r\n
\r\n

\r\n Volkswagen

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n CATIA

\r\n
\r\n

\r\n Ford

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Creo

\r\n
\r\n

\r\n Hyundai

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n CATIA

\r\n
\r\n

\r\n PSA

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n CATIA

\r\n
\r\n

\r\n Honda

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n Nissan

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n Fiat

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n Suzuki

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n CATIA

\r\n
\r\n

\r\n Renault

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Nx

\r\n
\r\n

\r\n Daimler

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Creo/Nx

\r\n
\r\n

\r\n Chana

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n CATIA/Creo

\r\n
\r\n

\r\n BMW

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n Mazda

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n NX

\r\n
\r\n

\r\n Chrysler

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n  \r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این مقاله در شماره 58 مجله ساخت و تولید مورخ شهریور 1394 به چاپ رسیده است . هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع (وب سایت انجمن کتیای ایران) از این اثر پیگرد قانونی دارد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n دریافت فایل PDF

\r\n


 _MORE

 _TITLE: حسام ایرانی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: حسام

\r\n

\r\n نام خانوادگی : ایرانی

\r\n

\r\n نام پدر: محمدهادی

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 35404

\r\n

\r\n متولد : 1366

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n مهندسی مکانیک جامدات تهران جنوب

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n شرکت کلاچ سازی شایان صنعت

\r\n

\r\n شرکت بهسازان تابلوی آسیا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 98 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 19/ 10 / 93

\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  22 /12 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 46
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+2
\r\n مجموع\r\n 98
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n      

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  50  از 100 (بدون نمرات کامل پروژه ها)

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 08 / 03 / 94

\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک   23 / 05 / 94

\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 40
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n *
\r\n پروژه جایگزین\r\n *
\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n مجموع نمرات\r\n 50
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n    

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی صفحه کلاچ با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی سینک و کابینت ظرفشویی با محیط ورقکاری SheetMetal Design نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n irani.hesam@gmail.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n

\r\n         09354315177



 _MORE

 _TITLE: مجتبی صاحبدل

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: مجتبی           

\r\n

\r\n نام خانوادگی : صاحبدل

\r\n

\r\n نام پدر: علی اصغر

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: کرج

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 24673

\r\n

\r\n متولد : 1367

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n پنوماتیک - CAD

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 73 از 100  (بدون احتساب نمره پروژه پایاینی) 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 27/ 09 / 93

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  07 /12 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 43
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 73
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n sahebdel.mojtaba@gmail.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n

\r\n         09124686605



 _MORE

 _TITLE: هادی قدس

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: هادی           

\r\n

\r\n نام خانوادگی : قدس

\r\n

\r\n نام پدر: مرتضی

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 2812

\r\n

\r\n متولد : 1364

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : مهندسی مکانیک(ساخت وتولید)

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 100 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 28/ 09 / 93

\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  02 /12 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی کمپرسور هوا با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n hadi.qods@gmail.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n

\r\n         09125718011



 _MORE

 _TITLE: فرزام موحد یگانه

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: فرزام

\r\n

\r\n نام خانوادگی : موحد یگانه

\r\n

\r\n نام پدر: رضا

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهزان

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 494

\r\n

\r\n متولد : 1342

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : دیپلم

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 67 از 100 (بدون نمره پروژه پایانی)  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 07/ 09 / 93

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  17 /11 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 37
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 67
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n info@artsteel.ir

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n

\r\n 09121096522 

\r\n


 _MORE

 _TITLE: پیمان حاجی کاظم نظری

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نامپیمان

\r\n

\r\n نام خانوادگی حاجی کاظم نظری

\r\n

\r\n نام پدر: بهرام

\r\n

\r\n ملیتایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0015006441

\r\n

\r\n متولد : 1371

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی دانشجوی مهندسی مکانیک(طراحی جامدات)

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 100 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 07/ 09 / 93

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  17 /11 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی X-Box با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n peyman_n71@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n

\r\n 09126836997

\r\n


 _MORE

 _TITLE: محمدرضا چناشکی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمدرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی : چناشکی

\r\n

\r\n نام پدر: جمشید

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: گنبدکاووس

\r\n

\r\n محل سکونت :

\r\n

\r\n شماره شناسنامه :

\r\n

\r\n متولد : 1369

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : دیپلم(مکانیک خودرو)

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 81 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ شروع دوره 07/ 09 / 93

\r\n
\r\n

\r\n  تاریخ اخذ مدرک  17 /11 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 33
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 18
\r\n مجموع\r\n 81
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی میز ابزار با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n

\r\n 09359784729 

\r\n


 _MORE

 _TITLE: مهناز انصافی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: مهناز

\r\n

\r\n نام خانوادگي : انصافی

\r\n

\r\n نام پدر: محمدرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0011111550

\r\n

\r\n متولد : 1368

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n لیسانس مکانیک ساخت و تولید

\r\n

\r\n سوابق کاري 

\r\n

\r\n مشغول کار در شرکت ماشین سازی آسیای شرق

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 92 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 19/ 04 / 93
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  20 / 08 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 17
\r\n مجموع\r\n 92
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی جاروبرقی AEG با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n Mahnaz.Ensafi1368@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n


 _MORE

 _TITLE: اشنایی با کلیات نرم افزار SimDesigner و ماژول SimDesigner Motion در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"\"\"



 _MORE

 _TITLE: آموزش سوراخ کاری و ماشین کاری کتیا

\r\n

\r\n آموزش کتیا: سرفصل های دوره ماشین کاری و قالب سازی کتیا

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n محیط های کاری در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n "محیط Prismatic Machining"

\r\n

\r\n آموزش سوراخ کاری و ماشین کاری کتیا در محیط Prismatic Machining در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Machining >> Prismatic Machining

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n

\r\n \"آموزش

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برای اطلاع از برنامه کلاس های قالب سازی و ماشین کاری نرم افزار کتیا CATIA به صفحه آموزش CATIA مراجعه فرمائید.

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آموزش قالب سازی کتیا

\r\n

\r\n آموزش کتیا: سرفصل های دوره ماشین کاری و قالب سازی کتیا

\r\n
\r\n محیط های کاری در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا
\r\n

\r\n "محیط Mold Tooling Design"

\r\n

\r\n آموزش قالب سازی کتیا در محیط Mold Tooling Design در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Mechanical Design >> Mold Tooling Design

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n
\r\n

\r\n \"آموزش

\r\n

\r\n "محیط Functional Molded Part"

\r\n
\r\n

\r\n آموزش قالب سازی کتیا در محیط Functional Molded Part در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Mechanical Design >> Functional Molded Part

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برای اطلاع از برنامه کلاس های قالب سازی و ماشین کاری نرم افزار کتیا CATIA به صفحه آموزش CATIA مراجعه فرمائید.

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آموزش قالب سازی کتیا

\r\n

\r\n آموزش کتیا: سرفصل های دوره ماشین کاری و قالب سازی کتیا

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n محیط های کاری در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n "محیط Mold Tooling Design"

\r\n

\r\n آموزش قالب سازی کتیا در محیط Mold Tooling Design در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Mechanical Design >> Mold Tooling Design

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n
\r\n

\r\n \"آموزش

\r\n

\r\n "محیط Functional Molded Part"

\r\n
\r\n

\r\n آموزش قالب سازی کتیا در محیط Functional Molded Part در دوره قالب سازی و ماشین کاری آموزش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Mechanical Design >> Functional Molded Part

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برای اطلاع از برنامه کلاس های قالب سازی و ماشین کاری نرم افزار کتیا CATIA به صفحه آموزش CATIA مراجعه فرمائید.

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: قابلیت های نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n قابلیت های نرم افزارکتیا شامل:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n طراحی قطعات

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n مونتاژ قطعات

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n طراحی سطوح

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n نقشه کشی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n شبیه سازی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n ورق کاری

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n طراحی سازه

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n قالب سازی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n ماشین کاری

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n تهویه مطبوع

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n ایجاد روابط ریاضی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n برنامه نویسی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n لوله کشی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n مدیریت پروژه ها

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n مدیریت کارخانجات

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n و ...

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n برای آشنائی بیشتر با قابلیت های نرم افزار باید ابتدا با محیط های این نرم افزار آشنا شوید:

\r\n

\r\n محیطهای نرم افزار CATIA V.5 را میتوان به دسته بندیهای اصلی زیر تقسیم نمود :

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Mechanical Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Shape Design & Styling

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Synthesis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Equipment & Systems Engineering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n NC Manufacturing

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Plant

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n 1- Mechanical Design

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در این دسته محیط کاربر میتواند با دستورات خیلی ساده و کاربردی طرح را مدل ( 3D/2D ) کند البته بصورت حجم، چه یک قطعه باشد یا یک مجموعه مونتاژی بزرگ مثل هواپیما این دسته محیط شامل بیش از 10 محیط کاربردی میباشد که مهمترین آنها؛ مدلسازی قطعه و مونتاژ آنها، تهیه نقشة 2D از مدل 3D یا رسم نقشة 2D ، ورقکاری، طراحی سازه، تلرانس گذاری،طراحي جوش و طراحی قالبهای پلاستیکی و... . در زیر شرح مختصر بعضی از این محیطها بیان شده است.

\r\n

\r\n 1.1. Sketcher

\r\n

\r\n      در اين محيط طرح دو بعدي اوليه هر مدلي توليد مي شود به نحوي كه براي طراحي هر مدلي ابتدا بايد وارد اين محيط شد و نقشه دو بعدي مدل را ترسيم كرد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1.2. Part Design

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n   اين محيط شبيه به محيط هاي مدل سازي در ساير نرم افزار هاي طراحي مكانيكي مي ماند و در آن قطعه از نظر خصوصيات مكانيكي به صورت سه بعدي طراحي مي شود.  کاربر با امکاناتی که این محیط در اختیارش گذاشته است به آسانی میتواند با سریعترین روش از یک قطعه طراحی شده، مدل 3D تهیه نماید تا در محیط های دیگر از آن نمای 2D و 3D مونتاژی تهیه نماید یا آنالیز روی آنها صورت گیرد. از توانمندیهای این محیط کاربری آسان و کاربردی، محیط قابل لمس برای کاربر، قابلیت ویرایش و بازسازی آسان و سریع، قابلیت جابجائی دو طرفه با محیط های 3D دیگر نرم افزار و قابلیت ذخیره سازی با فرمتهای مختلف نام برد.

\r\n

\r\n 1.3.Assembly Design

\r\n

\r\n کاربر میتواند قطعات طراحی شده در محیط Part Design را در این محیط با دستورات آسان و کاربردی، مجموعه را مونتاژ نماید همانند یک کارگاه مونتاژکاری حتی میتوان از این محیط به محیط تهیه مدل برگشت تا مدل را ویرایش کرد و دوباره برگشت بدون آنکه از محیط CATIA خارج شد. این امر برای طرحهائیکه بصورت ابداع و اختراع میباشند و قطعات متناسب همدیگر باید طراحی شوند، خیلی کاربردی خواهد بود.

\r\n

\r\n کاربر براحتی ( چه دستی و چه حرفه ای ) قطعات طراحی شده ( مدل شده ) را به این وارد کند تا کارهای مونتاژ روی آنها انجام دهد. یکی از این فعالیتها، آنالیز حجمی روی مجموعه میباشد مانند برخوردها، تماسها و لَقی های بین قطعات میباشد. دارای کتابخانه قطعات استاندارد میباشد و حتی کاربر هم نیز میتواند برای خودش یک کتابخانه از قطعات تهیه نماید. تهیه خودکار لیست قطعات بهمراه مشخصات آنها از دیگر تانمندیهای این محیط میباشد.

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n 1.4. Sheet Metal Design

\r\n

\r\n     کاربر در اینجا میتواند یک طرح ورقکاری شده را مدلسازی نماید و در انتها هم میتواند گستردة ورق بکار رفته را محاسبه نماید. در این محیط انواع دستورات خم و استمپهای موجود میباشد و حتی کاربر میتواند برای طرح خود سنبه و ماتریس طراحی کرده و در این محیط بکار برد.

\r\n

\r\n     محيط اصلي طراحي بدنه هواپيما مي باشد. اين محيط توسط مهندسين هوافضا براي طراحي قطعات مختلف هواپيما نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

\r\n

\r\n 1.5. Drafting

\r\n

\r\n کاربر میتواند در این محیط نقشه های 2D مورد نیاز خود را تهیه نماید که به دو روش زیر صورت میگیرد:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Generative : در این حالت با موجود بودن مدل 3D ، کاربر هر نمای دلخواه و استاندارد مورد نیاز خود را تهیه نماید و با هوشمند خود محیط، کاربر هر نوع برش و عملیات دیگر را روی نقشه ها میتواند انجام دهد و حتی با تغییر در مدل 3D ، این تغییرات در نقشه بطور خودکار انتقال داده میشود. در این روش عملاً رسم نقشه مفهوم نداردو خود نرم افزار رسم مینماید.

\r\n

\r\n Interactive : در این حالت کاربر میتواند با توجه به امکانات رسم، نقشۀ 2D مورد نیاز را رسم نماید و حتی محیط نیز خودش به کاربر کمک میکند که نماها رسم شده را کامل نماید. مثلاً با رسم سه نمای استاندارد نمای ایزومتریک را تهیه کرد.

\r\n

\r\n 1.6. Structure Design

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n      محیط طراحی سازه یکی دیگر از محیط های جذاب و کاربردی این نرم افزار میباشد.کاربر به آسانی و سرعت زیاد میتواند طرحهای سازه ای خود را در آن مدل کند. کاربر با انتخاب مقطع سازه خود از کاتالوگ مربوطه و انتخاب محل قرار گرفتن سازه، خیلی سریع و با دقت بالا طرح خود را مدل کند. استانداردهای موجود DIN, AISC, EN, OTUA شامل انواع مقاطع استاندارد میباشد.

\r\n

\r\n      اين محيط،  بيشتر توسط مهندسين عمران براي طراحي سازه ها بصورت استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرد و به جهت قابليت گرافيكي بالاي اين نرم افزار در جهان به شدت مورد استقبال مهندسين عمران قرار گرفته است.

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n 1.7. Mold Tooling Design

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طراحی قالبهای پلاستیکی از دیگر محیط های این نرم افزار میباشد که دارای کاتالوگی از انواع استانداردهای قالب سازی میباشد. مانند : Dme, Dme-America, Eoc, Futaba, Hasco, Measburger, Pcs, Pedrotti, Rabourdin, Strack. و حتی کاربر قطعه ای که طراحی و مدل کرده است را به این محیط منتقل کرده و با توجه به ابعاد و حجم آن قطعه، قالب مورد نیاز آنرا تهیه میکند. در این محیط امکاناتی چون راه گاهها، میله راهنماها، میله پران ها و . . . در اختیار کاربر قرار گرفته است و حتی آنالیز حجمی نیز میتواند انجام دهد و نحوة عملکرد قالب را نیز یتواند مشاهده نماید.

\r\n
\r\n

\r\n   \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n 2- Shape Design

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در این دسته محیط کاربر میتواند طرح مورد نظر خود را بصورت سطح و رویه مدل نماید و اگر هم نیاز به حجم آن بود، آنرا تبدیل به حجم نماید. در این دسته محجیط امکاناتی قرار گرفته شده اند که کاربر بتواند پیچیده ترین اجسام را بتواند مدل نماید و در این زمینه، این نرم افزار بی رقیب مانده است. طراحی بدنة خودرو ( مخصوصاً کلاس A ) مجسمه سازی، دجیتالیز کردن اطلاعات خروجی از دستگاه های اندازه گیری CMM و تبدیل به سطح کردن آنها و تهیه عکس و فیلم تبلیغاتی و . . . از کاربردهای این محیط ها میباشد.

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n                

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 2.1. Generative Shape

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n در این محیط کاربر میتواند با توجه به رسم مقاطع مطلوب، سطوح مورد نیاز را ایجاد نماید و قابل ویرایش میباشند هم در این محیط و هم در دیگر محیط های این دسته.

\r\n
\r\n

\r\n   \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n 2.2. Free Style Shaper, Optimizer & Profiler

\r\n

\r\n در این محیط کاربر میتواند سطح آزاد ایجاد شده را مثل خمیر با آن کار کند تا بشکل مطلوب بدست آید.

\r\n

\r\n 2.3. Photo Studio & Real Time Rendering

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n در دو محیط بالا کاربر میتواند از مدل تهیه شده ( چه حجم و چه سطح ) در این محیط ها، نوردهی و دیگر امکانات عکاسی و فیلمبرداری اعمال نماید و عکس و فیلم برای تبلیغات و . . . تهیه نماید.

\r\n

\r\n 3- Product Synthesis

\r\n

\r\n این دسته محیط شامل 3 ذسته محیط دیگر میباشد.

\r\n

\r\n 3.1. Digital Makeup

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شامل 7 محیط کاربردی میباشد که کاربر میتواند یک مجموعه ای که در آن مکانیزم مربوطه با اتصالات ( 11 اتصال : هم محوری، چرخ دنده ای، کابلی، ریلی، و . . . ) مدل کرده و نتیجه مکانیزم طراحی شده را استخراج کرده و حتی میتوان نحوة مونتاژ و دِمونتاژ را در این محیط آزمایش کرد و بهینه سازیهای لازم را انجام داد از فعالیتهای انجام شده میتوان گزارش ( فیلم، عکس و متن ) تهیه نمود.

\r\n

\r\n  \"کتیا

\r\n

\r\n 3.2. Ergonomics Design & Analysis

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در این دسته محیط میتوان پارامترهای آرگونومی را در طرح پیداکرده و نتایج را مشاهده کرد. در این محیط میتوان مدل انسانی مورد نظر طراح را وارد طرح کرده ( بعنوان مثال خلبان در کابین هواپیما ) و از نگاه آن یا عکس العمل اندامش در برابر پیرامون آنرا مشاهده کرد.

\r\n

\r\n در کاتالوگ آن چند نمونه انسان استاندارد با ملیتهای امریکا، کانادا، فرانسـه، ژاپن و کُره موجود میباشد و حتی کاربر نیز میتواند انسان مطلوب خود را در آن ایجاد کند و به کاتالوگ اضافه نماید.

\r\n

\r\n  \"کتیا

\r\n

\r\n 3.3. Knowledge ware

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n گرفتن و مدیریت " چرا " و " چگونه " ها و بهم پیوستن دانش ها از مهمترین فعالیت این دسته محیط میباشد. در این دسته محیط کاربر میتواند ساختار پروژه را تعریف کند و بحث های مالی را مطرح نماید و حتی میتواند برای کاهش هزینه و وزن راه حلهائی ارائه دهد تا حتی به حل معادلات بدست آمده در طراحی بپردازد.

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n
\r\n

\r\n 4- Analysis

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n کاربر این محیط میتواند به آنالیز استاتیکی و فرکانسی روی مدل ( 1D, 2D & 3D ) انجام دهد. البته مدل میتوان یک قطعه یا یک مجموعه مونتاژ شده بهمراه اتصالات جوش و پیچ باشد. کاربر با توجه به جنسی که برای قطعه تعریف میکند با وارد شدن به این محیط، بطور اتوماتیک قطعه ( یا قطعات ) المان بندی شده و با بارگذاری و تعریف شرایط اولیه ( خیلی ساده و آسان ) میتواند آنرا حل نماید. البته محیط المان بندی دقیق و دستی هم در این دسته محیط موجود میباشد. بعد از حل مسئله با روشهای آسان میتوان نتایج را بصورت فیلم، عکس و متن مشاهده نمود. در این محیط نیز کاربر میتواند ارتباط دو طرفه با محیط تهیه مدل داشته باشدو هر لحظه بتواند مدل خود را بهینه نماید.

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n 5- Equipment & System Engineering

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n این دسته محیط شامل بیش از 20 محیط کاربردی میباشد. از طراحی کشتی گرفته تا تأسیسات و HVAC ، لوله کشی، کابل کشی و . . . بصورت 3D و 2D و بهمراه کاتالوگهای مربوطه را میتوان یافت.

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n 6- NC Manufacturing

\r\n
\r\n

\r\n کاربر بعد از تهیه مدل از طرح در این دسته محیط میتواند از توانمندیهای ماشینکاری نرم افزار بهره گیرد و بصورت مجازی مراحل ماشینکاری برای تولید را انجام دهد. بعد از حصول پارامترهای مطلوب و مورد نظر میتواند خروجی با فرمتهای مختلف تهیه و برای تولید ارسال نماید.

\r\n

\r\n در این محیط ها میتوان ماشینکاری از 5/2 محوره تا 5 محوره را اجراء کرد.

\r\n

\r\n LeatheMachining, Prismatic Machining, Surface Machining, Advance Machining.

\r\n

\r\n محیطهای مهم این دسته میباشند.

\r\n

\r\n  \"کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 7- Plant

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n کاربر میتواند در این محیط به طراحی و چیدمانی کارخانة مورد نظر بپردازد تا بعد از حصول نتایج مطلوب، طرح را برای اجرا ارسال نماید.

\r\n

\r\n اکثر محیط های نرم افزار باهم ارتباط دو طرفه دارند و براحتی میتوان برای طراحی بین محیط ها جابجا شد و برای انجام یک طرح از چندین محیط بهره گرفت تا سریعتر و با دقت بالا به نتیجة مطلوب رسید.

\r\n
\r\n

\r\n \"کتیا



 _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران