آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

فیلم


 _TITLE: تمرین ویدیویی آشنایی با محیط DUM Kinematics کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط متحرک سازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آشنایی با محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA محیط DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران 

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط متحرکسازی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیو آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه با یک تمرین دوبعدی در محیط Sketcher با ابزارهای این محیط بیشتر آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی Selection-sets در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کاربرد Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه شما با Selection Set در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی کاربرد Slection Sets در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا CATIA _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوی ترسیم مهره با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی ترسیم مهره در کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط Material Librery

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط Material Libraery با صدای مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n محیط ساخت کاتالوگ متریال در نرم افزار کتیا Material Librery یکی از ساده ترین محیط های کاری در نرم افزار کتیا CATIA است که در آن کاربر با تعریف خواص مختلف از خواص ظاهری تا خواص آنالیزی می تواند مواد جدید برای استفاده در محیط های مختلف کاری در نرم افزار کتیا CATIA ایجاد نمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این فیلم آموزشی کتیا شما با نحوه استفاده از این محیط کاربردی و ساده آشنا می شود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط WireFrame

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با محیط Wiraframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو آموزشی نرم افزار کتیا CATIA با صدای مهندس فرهاد نوین شما با یکی از محیط های طراحی سطوح نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید، محیط Wiraframe در نرم افزار کتیا CATIA یکی از محیط های اولیه در آموزش محیط های طراحی سطوح در نرم افزار کتیا CATIA است. 

\r\n

\r\n بی شک یکی از تفاوت های اصلی نرم افزار کتیا CATIA با سایر نرم افزار های طراحی مثل Creo، SolidWorks، Inventor، Simenens NX قدرت بالای نرم افزار کتیا CATIA در طراحی سطوح است که به طراح این امکان را می دهد تا پیچیده طراحی اشکال مهندسی را به راحتی و با دقت حداکثر ترسیم نماید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم آموزشی آشنایی با محیط WireFrame کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: ویدیوی های آموزشی نرم افزار کتیا

\r\n \r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرینات آموزشی در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n

\r\n ویدیوهای آموزشی محیط طراحی دوبعدی Sketchert

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی و استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کوتاه شما با محیط نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید .

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی طراحی دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی با یک تمرین دوبعدی با محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n تمرین ویدیوئی ترسیم اسکچ قلاب در محیط طراحی دو بعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تمرین دوبعدی 2 سایت Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط طراحي سه يعدي Part Design در آموزش نرم افزار كتيا CATIA- مقدماتي

\r\n
\r\n  \r\n

\r\n تمرین ویدیوئی شکل اول تمرینات پارت دیزاین کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرین ویدیوی آموزشی ترسیم حرف E در نرم افزار کتیا بصورت سه بعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تمرین 8 سایت قسمت PartDesign

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرین صفحه 19 - تمرین ویدیوئی پارت دیزاین کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیو تمرین آموزشی مهره با نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های نحوه ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید .

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید ا

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیو راهنمای نصب نرم افزار کیشات

\r\n

\r\n Keyshot

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n   \r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  ویدیو آشنایی اولیه با نرم افزار کیشات

\r\n

\r\n Keyshot

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط DMU 2D Viewer محیط وارد کردن عکس و نقشه برای اندازه گذاری بر روی آن در نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  \r\n

\r\n ویدیو آموزشی نحوه استفاده و فعال سازی هلپ نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  \r\n

\r\n تبدیل عکس به فرمت Dxf

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا  CATIA  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  \r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با مبحث  فرمولار در نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n  \r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی ابزارهای Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با ابزارهای جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط متحرکسازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تمرین محیط متحرکسازی نرم افزار کتیا CATIA، در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با یکی از محیط های متحرکساری نرم افزار کتیا DMU Kinematics آشنا می شوید

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل فرمت Cgr  در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل فایل با فرمت Cgr در نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نحوی استفاده از اکسل کامند کتیا

\r\n

\r\n اکسل کامند پله Step - Excel Command

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط های

\r\n

\r\n طراحی قالب در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی بهینه سازی صفحات قالب کتیا

\r\n

\r\n برای محاسبه ضخامت صفحات قالب کتیا

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  \r\n

\r\n ویدیوی آموزشی متحرک سازی قالب به کمک محیط های متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی پارت دیزاین

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n حذف سایه در زمان حرکت دادن جعبه ابزار

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه استفاده از تالار گفگوی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n راهنمای ویدیوئی نصب نرم افزار کتیا و برطرف کردن مشکل لایسنس کتیا CATIA

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n فیلم های آشنایی با کاربرد های نرم افزار کتیا CATIA در جهان

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی تسلا موتور و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی قطعه سازی BPlas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n ویدیو بزرگترین قالبسازى و قطعه سازى تركیه كمپانى BPlas و استفاده گسترده از نرم افزار کتیا CATIA
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی فرانک گری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n فرانک گری مشهور ترین معمار مدرن جهان و سخنانش درخصوص نرم افزار کتیا CATIA 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n استفاده گسترده نرم افزار کتیا در کمپانی های بزرگ جهان، شرکت ایرباس AirBus یکی از بزرگترین کمپانی های هواپیما سازی جهان و استفاده از نرم افزارهای مهندس (کتیا CATIA) 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوی استفاده روزافزون نرم افزار کتیا در خودروسازان بزرگ جهان

\r\n

\r\n استفاده دو شرکت خودروساز بزرگ جگوار Jaguar و لندلور Land-Rover از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA محصول شرکت داسو سیستمز

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ویدیوهای بیشتر از انجمن کتیای ایران در راه است با ما در ارتباط باشید.

\r\n
\r\n

\r\n    

\r\n


 _MORE

 _TITLE: آموزش کتیا CATIA

\r\n

\r\n راههای آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از سوالات رایج در اکثر ایمیل های علاقمند به یادگیری نرم افزار کتیا CATIA در ایران به  انجمن کتیای ایران به عنوان تنها مرکز تخصصی آموزش نرم افزار کتیا CATIA در ایران می شود پرسش در زمینه راههای آموزش نرم افزار کتیا CATIA است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صد در صد شرکت در کلاسهای آموزشی نرم افزار کتیا CATIA بخصوص کلاسهای انجمن کتیای ایران به عنوان یکی از پرسابقه مرکز آموزش نرم افزار کتیا CATIA در خاورمینه بهترین و سریعترین روش برای یادگیری، تسلط و آموزش کتیا CATIA است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این کلاسها علاوه بر دراختیار قرار دادن یک سیستم در محل آموزش، ارائه جزوه، کتب تخصصی آموزشی مرتبط با دوره آموزشی کتیا CATIA فایل های ویدیوی آموزش کتیا و تمرینات آموزشی کتیا بصورت خودآموز در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا با حداکثر سرعت در مدت زمان دوره آموزشی نرم افزار کتیا CATIA به بالاترین سطح مورد نظر در نرم افزار کتیا CATIA برسند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برنامه دوره های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA بصورت ماهیانه در وب سایت انجمن کتیای ایران در صفحه دوره های نرم افزار کتیا اعلام می شود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA IRAN Community

\r\n

\r\n CATIA.IR

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n و اما کسانی که به هر دلیلی امکان حضور در دوره های آموزشی انجمن کتیای ایران را ندارند می توانند با تهیه کتاب های آموزشی نرم افزار کتیا، فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا و با استفاده از هلپ کتیا و تمرینات آموزشی کتیا در وب سایت انجمن کتیای ایران این نرم افزار را فراگیرند البته کار سختتری نسبت به حضور در کلاس است و با پشتکار می توان به هدف نهایی رسید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در میان کتب آموزشی نرم افزار کتیا بی شک یکی از بهترین و شناخته شده ترین کتاب های آموزش نرم افزار کتیا، کتاب های آموزشی کتیا مثلث نارنجی است که با همکاری انجمن کتیای ایران به چاپ رسیده  است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران هم برای هموار تر کردن راه آموزش با انتشار کتب آموزشی نرم افزار کتیا CATIA و همچنین فیلم های آموزشی کتیا CATIA و تمرینات گوناگون راه را برای یادگیری بهتر این نرم افزار قدرتمند هموار می کند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

static ©

لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

 لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

آدرس انجمن کتیای ایران

آدرس:

تلفکس : 22037408 

شماره مستقيم: 09123062503

اینستاگرام انجمن کتیای ایران

نفرات برتر ترم گذشته