آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

علیرضا


 _TITLE: علیرضا یزدیان

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : یزدیان

\r\n

\r\n نام پدر: محمد حسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه

\r\n

\r\n متولد : 1377

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 73 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 23/ 04 / 93
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 05 / 06/ 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 43
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 73
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n Yazdian_Alireza@Yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09128454263

\r\n


 _MORE

 _TITLE: سید علیرضا خوشدل

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: سید علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: خوشدل

\r\n

\r\n نام پدر: سیدرضا

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:  898

\r\n

\r\n متولد: 1356

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n

\r\n کارشناسی ساخت و تولید 

\r\n

\r\n سوابق کاری:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n

\r\n کتیا 1 و 2 مرکز آموزش جامعه قالب سازان - طراحی قالب مرکز آموزش قالبسازان

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  *  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك * / * / 93

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n *
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n *
\r\n پروژه جایگزین\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n *
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n Ali_Reza_Khoshdel@yahoo.com
\r\n
\r\n

\r\n شماره همراه:

\r\n

\r\n 09355070071

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا رفیق

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : رفیق

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: 

\r\n

\r\n محل تولد:  

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n شماره شناسنامه

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 19 /  02 / 93
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك   27 / 04 /  93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 46
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+4
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n طراحی روبات

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا حسینخانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حسینخانی

\r\n

\r\n نام پدر: فرامرز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:  تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 102880

\r\n

\r\n متولد : 1367

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n مهندسی معکوس دستگاه Yilmaz ترکیه

\r\n

\r\n طراح و اختراع ویلچرهای نوین

\r\n

\r\n کارکرد با نرم افزار Solidworks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 20/ 02/ 93
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  18 / 07/ 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره   * از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك * /* / 93

\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n

\r\n  

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n *
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 10
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n  *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n *
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کنترلر

\r\n

\r\n طراحی کنترلر سی ان سی CNC با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی کولر آبی در محیط ورقکاری Generative Sheetmetal Design  نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی جعبه ابزار با محیط ورقکاری و

\r\n

\r\n طراحی ابزار ها بصورت پارامتریک و ساخت کاتالوگ از آنها با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n excalibur1367@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا نادری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: نادری

\r\n

\r\n نام پدر: عبدالکریم

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0013605100

\r\n

\r\n متولد : 1370

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 18/ 01/ 93
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك   30 / 04/ 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n طراحی لپ تاپ

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n arn.naderi@Gmail.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09127936932

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا قندالی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: قندالی

\r\n

\r\n نام پدر: غلامرضا

\r\n

\r\n مليت: ايران

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0017526450

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10 / 11 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design   

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n امتحان پایانی

\r\n
\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n *
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه جایگزین\r\n *
\r\n پروژه لوگو\r\n 5
\r\n پروژه ورق کاری\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n *
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی دستگاه میکروکوپتر

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n
\r\n

\r\n alireza_gh94@yahoo.com

\r\n
\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09364358797

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا محمدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: محمدی

\r\n

\r\n نام پدر: شکرالله

\r\n

\r\n مليت: ايران

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0010116575

\r\n

\r\n متولد : 1368

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n لیسانس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 09 / 10 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n

\r\n 100
\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  *  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 14 / 01 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 42
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه جایگزین\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n *
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی کن در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"دوره

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی شیشه عطر در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تیا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n طراحی بطری مایع دستشویی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی بطری مایع دستشویی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی سینک دستشویی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی اپن آشپرخانه در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی پره قن

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی جارودستی

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی موس

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی ساعت مچی

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n alm6892@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09127230644

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا یوسفی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: یوسفی

\r\n

\r\n نام پدر: محمد باقر

\r\n

\r\n مليت: ايرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0017243246

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 20 / 09 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 47
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+3
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره   100 از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ شروع دوره 12 / 04 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 03 / 07 / 93

\r\n
\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 10
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n 10
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n  10
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n پروژه جایگزین\r\n 10
\r\n پروژه طراحی لوگو\r\n 5
\r\n مجموع نمرات\r\n 100
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی دستگاه غلطک هپکو

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  طراحی ترازو در محیط پارت و مونتاژ در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n "طرح شرکت یافته در دومین دوره مسابقه انجمن کتیای ایران "

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی هواپیما کنکورد ایرفرانس در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی کولر آبی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی کاتالوگ در محیط Cataloge Editor

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"دوره

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی در محیط  Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه اضافی دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی با روش مهندسی معکوس به کمک فایل ابرنقاط و اپتیک با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی با روش مهندسی معکوس به کمک فایل ابرنقاط و اپتیک با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی با روش مهندسی معکوس به کمک فایل ابرنقاط و اپتیک با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n alireza73y@Gmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09127993312

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا لایقی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: لایقی

\r\n

\r\n نام پدر: حبیب اله

\r\n

\r\n مليت: ايرانی

\r\n

\r\n محل تولد: بزد

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 56619

\r\n

\r\n متولد : 1350

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n لیسانس الکترونیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n
  \r\n
 • \r\n بروز رسانی و تبدیل دستگاهای فرز و تراش سنتی به سیستم های CNC
 • \r\n
 • \r\n راه اندازی CNC پانچ با کنترلر تمتم اتوماتیک
 • \r\n
 • \r\n  تبدیل دستگاهای پانچ سنتی به CNC پانچ
 • \r\n
 • \r\n راه اندازی ماشین آلات CNC فرز و تراش با کنترلر های 2 تا 6 محور
 • \r\n
 • \r\n برق و ولتاژ MV و LV
 • \r\n
 • \r\n اتوماسیون
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام شرکت : شرکت پارس اتوماسیون

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n وب سایت : www.parsautomation.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12 / 08 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n طراحی دستگاه CNC

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n ARL1350@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09124091407

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا عبدالملکی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علی رضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي: عبدالمکی

\r\n

\r\n نام پدر: علی اصغر

\r\n

\r\n مليت: ايرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0480380604

\r\n

\r\n متولد :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتيا مقدماتي با نمره 74  از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12 / 08 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه هاي دوره مقدماتي آموزش نرم افزار کتيا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست اللکترونيکي:

\r\n

\r\n alirezaabdolmaleki@hotmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n

\r\n 09126786907

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا موسوی

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: موسوی

\r\n

\r\n نام پدر: حبیب اله

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شهر محل سکونت: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:  0410141984

\r\n

\r\n متولد :   1369

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n فوق دیپلم مکانیک گرایش ماشین ابزار
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره * از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 06 / 05 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 38
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 10
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n     **
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n     **
\r\n پروژه ورق کاری\r\n     **
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n     **
\r\n مجموع نمرات\r\n     **
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  شامپو در محیط Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  دستگاه ورزشی توتال کور در محیط Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n alireza_moosavii@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شماره همراه: 

\r\n
\r\n

\r\n 09363701772

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا آقاکریم

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: آقاکریم

\r\n

\r\n نام پدر: حسن

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 43109

\r\n

\r\n متولد :1366

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری:   

\r\n
\r\n

\r\n لیسانس ساخت و تولید

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  74   از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 31 /05 / 92

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n طراحی قالب سنبه و ماتریس

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست اللکترونیکی:

\r\n

\r\n aliRezaaghakarim@yahoo.com

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n
\r\n

\r\n 09360503072

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا مختاری

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: مختاری

\r\n

\r\n نام پدر:  احمد

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:   2818

\r\n

\r\n متولد :   1362

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n مهندسی مکانیک -  ساخت و تولید

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  91 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 15 / 12 / 90

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  68  از 100 بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 05 / 10 / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 60 از 100  بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 05 / 10/ 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Surface Machining   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Advance Machining

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی مجموعه مونتاژ با نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 3.4  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n alireza_m2818@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  09127257269

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا پوررحمت

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: پور رحمت

\r\n

\r\n نام پدر: محمد ابراهیم

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 3322

\r\n

\r\n متولد :1365/11/1

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   دارای مدرک نرم افزار اداری (word-powerpoint-Ecxel-Access)از فنی و حرفه ای

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  83 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 21 /05 / 91

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی MP4 Playerبا نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 704 KB

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پست اللکترونیکی:

\r\n

\r\n pourrahmat.alireza@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه:

\r\n
\r\n

\r\n 09119433362 _09370449724

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا انصاری

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: انصاری

\r\n

\r\n نام پدر: جهانبخش

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 001-555475-9

\r\n

\r\n متولد : 1371

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  96  از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 / 08 / 91

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  *  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك * / 03 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی ساعت رومیزی با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 2.7 MB

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n alireza_ansari92@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  0916542337

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا مصطفوی منتظری

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: مصطفوی منتظری

\r\n

\r\n نام پدر: رسول

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 0075747761

\r\n

\r\n متولد : 1372

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  95  از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 / 08 / 91

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  90  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 20 / 03 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  جام در محیط Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  پروانه فن در محیط Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی ماشین اسباب بازی با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 4.2 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n alirezamostafavimontazeri@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  09358394701

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا منصوریار

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: منصوریار

\r\n

\r\n نام پدر: حسین

\r\n

\r\n ملیت: ایران

\r\n

\r\n محل تولد: کرج

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 23289

\r\n

\r\n متولد :1367

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n

\r\n مهندسی مکانیک طراحی جامدات

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n سوابق کاری:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 100  از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 11 / 03 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  83  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 26 / 06 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 48
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 10
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n 10
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n 5
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n **
\r\n مجموع نمرات\r\n 83
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی ظرف کریستالی در محیط Generative Shape Design در کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"CATIA\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی کیس کامپیوتر در محیط Generative Sheetmetal Design در کتیا  

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n طراحی لیفتراک 14 تنی با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  alireza.mansouryar@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه: 

\r\n
\r\n

\r\n 09399012002

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا اردستانی

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام:  علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی:  اردستانی

\r\n

\r\n نام پدر:  حسن

\r\n

\r\n ملیت: ایران

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : پاکدشت

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 6580066989

\r\n

\r\n متولد: 1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n زبان انگلیسی در سطح Advanced

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)f

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 90 از 100 

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 28 / 04 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n

\r\n پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی گیتار در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره همراه:

\r\n

\r\n 09193911049

\r\n


 _MORE

 _TITLE: سعید علیرضاپور

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  سعید

\r\n

\r\n نام خانوادگی: علیرضاپور

\r\n

\r\n نام پدر:  علی

\r\n

\r\n ملیت: ایران

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:  0012835481

\r\n

\r\n متولد: 1369

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n

\r\n فوق دیپلم متالوژی گرایش ذوب فلزات

\r\n

\r\n سوابق کاری:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)f

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 77 از 100 بدون نمره پروژه پایانی

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12 / 05 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  41  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 4 / 09 / 92

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 41
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابرنقاط\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n *
\r\n پروژه [\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n 45
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتیا\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی هواپیمای کنترلی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"CATIA\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  طراحی سینک ظرفشویی در محیط Generative Sheetmetal Design  در کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n reptor22@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:

\r\n

\r\n 09392485221

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا مختاری

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: مختاری

\r\n

\r\n نام پدر:  احمد

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:   2818

\r\n

\r\n متولد :   1362

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n مهندسی مکانیک -  ساخت و تولید

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  91 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 15 / 12 / 90

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  68  از 100 بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 05 / 10 / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 60 از 100  بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 05 / 10/ 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Surface Machining   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Advance Machining

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی مجموعه مونتاژ با نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 3.4  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n alireza_m2818@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  09127257269

\r\n


 _MORE

static ©

لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

 لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

آدرس انجمن کتیای ایران

آدرس:

تلفکس : 22037408 

شماره مستقيم: 09123062503

اینستاگرام انجمن کتیای ایران

نفرات برتر ترم گذشته