آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

تمرین


 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 15

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 15

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 3 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 21

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 21

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 252 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 17

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 17

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 339 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 19

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 19

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 864 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 20

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 20

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 153 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 22

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 22

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 103 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 18

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 18

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 2 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 16

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 16

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 4 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 14

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 14

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 425 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 13

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 13

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 96 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 12

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 12

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n حجم فایل: 212 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n     

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک _MORE

 _TITLE: تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه به نحوه تبدیل کردن فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی تبدیل Product به Part در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیویی آشنایی با محیط DUM Kinematics کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط متحرک سازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آشنایی با محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از محیط متحرک سازی نرم افزار کتیا CATIA محیط DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران 

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط متحرکسازی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوی ترسیم مهره با کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی ترسیم مهره در کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا _MORE

 _TITLE: ویدیوی های آموزشی نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرینات آموزشی در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی و استارت اولیه با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کوتاه شما با محیط نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی طراحی دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی با یک تمرین دوبعدی با محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Material Librery نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط ساخت Material نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی نحوه ترسیم مهره با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو تمرین آموزشی مهره با نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما با یکی از روش های نحوه ترسیم مهره در نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA در این ویدیو کوتاه شما با محیط Wireframe نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی ابزارهای Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا  CATIA در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با ابزارهای جعبه ابزار Selection Sets نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی محیط متحرکسازی DMU Kinematics نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تمرین محیط متحرکسازی نرم افزار کتیا CATIA، در این ویدیو کوتاه شما در یک تمرین و مثال آموزشی با یکی از محیط های متحرکساری نرم افزار کتیا DMU Kinematics آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل یک فایل مونتاژ به یک پارت در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی تبدیل فایل فرمت Cgr  در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی تبدیل فایل با فرمت Cgr در نرم افزار کتیا  CATIA این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تفاوت کتیا R21 با کتیا 2017 در محیط طراحی پارت دیزاین

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n حذف سایه در زمان حرکت دادن جعبه ابزار

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه استفاده از تالار گفگوی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های مقدماتی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی پروژه های پیشرفته  چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم های آشنایی با کاربرد های نرم افزار کتیا CATIA در جهان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی تسلا موتور و استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی قطعه سازی BPlas و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n
\r\n ویدیو بزرگترین قالبسازى و قطعه سازى تركیه كمپانى BPlas و استفاده گسترده از نرم افزار کتیا CATIA
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی فرانک گری و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n فرانک گری مشهور ترین معمار مدرن جهان و سخنانش درخصوص نرم افزار کتیا CATIA 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی کمپانی ایرباس AirBus و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n استفاده گسترده نرم افزار کتیا در کمپانی های بزرگ جهان، شرکت ایرباس AirBus یکی از بزرگترین کمپانی های هواپیما سازی جهان و استفاده از نرم افزارهای مهندس (کتیا CATIA) 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی استفاده روزافزون نرم افزار کتیا در خودروسازان بزرگ جهان

\r\n

\r\n استفاده دو شرکت خودروساز بزرگ جگوار Jaguar و لندلور Land-Rover از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA محصول شرکت داسو سیستمز

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n ویدیوهای بیشتر از انجمن کتیای ایران در راه است با ما در ارتباط باشید.


 _MORE

 _TITLE: تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط

\r\n تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط و مش با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n Reverse Engineering & Cloud Points Exercises

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از کاربردی ترین مباحث در نرم افزار کتیا CATIA مبحث مهندسی معکوس با استفاده از فایل های اپتیک و ابرنقاط در طراحی قطعات مختلف می باشد که امروزه با بکارگیری دستگاه های ابعاد بردار دیجیتال (دستگاه های CMM و اپتیک) روز به روز استفاده آن در صنعت ما بیشتر و بیشتر می شود به همین جهت استفاده از نرم افزار کتیا CATIA که به عنوان یکی از کاملترین نرم افزار های طراحی با قابلیت استفاده و مدلسازی بر روی خروجی این دستگاه ها بیشتر می شود.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 1 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه مسواک برقی با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 2 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه توپ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دسته پارچ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 4 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش فن با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 8 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 9تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 10 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 11تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 12تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 13تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 14تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 15تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 16تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 17تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 18تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 19تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 20تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 21تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 22تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 23تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 24تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 25تمرين آموزش ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش درپوش پمپ بنزين 206 STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 26تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل ابرنقاط ايمپلر Impeller با فرمت CGO

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 27 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش کلاه ايمني STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 28 فايل اپتيک رينگ

\r\n

\r\n  تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيك - مش  Stl

\r\n
\r\n

\r\n     _MORE

 _TITLE: BluePrints تمرین طراحی بدنه با کتیا

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرینات طرح اولیه بدنه :

\r\n

\r\n BluePrints

\r\n
\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه هواپیما مسافربری
\r\n \r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n BOEING 747

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n AIRBUS A300

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Blueprint

\r\n

\r\n Space Shuttle

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه هواپیما نظامی
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n  
\r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Dassault Rafale B

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n

\r\n Mirage

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Dassault Rafale B

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Tomcat

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای بدنه خودرو
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n ASTON MARTINE

\r\n

\r\n VANQUISH

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Audi A8

\r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Landrover

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n

\r\n Audi R8 GT

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Mercedes Benz

\r\n

\r\n SL65 AMG

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW Z4

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW X6

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Carrera Gt

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Bugati

\r\n
\r\n \r\n

\r\n Chevrolet Camaro

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Toyota Land Cruiser

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n BMW M3

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n KIA CERATO Koup

\r\n

\r\n Blue Print

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n FERRARI 599 GTB

\r\n

\r\n BluePrint

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Ferrari 312 F1

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Mercedes Benz SLK

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n Lamborghini Gallardo

\r\n
\r\n نقشه های تمرینی برای ماشین های جنگی و ریلی
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرينات آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n \r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط طراحي دو بعدي Sketcher در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 2. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 8. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط طراحي سه يعدي Part Design در آموزش نرم افزار كتيا CATIA- مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 2-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 3-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 5-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 6-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 7-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 8-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 9-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 10-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 11-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 12-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 13-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 14-تمرين آموزشي كاتيا در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 15-تمرين آموزشي كاتيا در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 16-تمرين آموزش CATIA در نرم افزار کتيا

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 17- تمرين آموزش كاتيا محيط سه بعدي در نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 18- تمرين آموزش كتيا محيط Part Design در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 19- تمرين آموزشي كتيا محيط پارت در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 20- تمرين کتيا در محيط سه بعدي در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n خودآموز ترسيم تمرين آموزشي محيط Part Design

\r\n

\r\n Part Design Tutorial - English

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  Written by Farhad Novin

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط مونتاژ Assembly Design در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 2. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 3. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4.  نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 5.  نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 6.  نقشه مونتاژ قطعات ماشين فرم دهنده

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ در نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 7.  نقشه مونتاژ قطعات تمرين

\r\n

\r\n محيط Assembly Design در كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 8.  نقشه طراحي قطعات موتور

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ در نرم افزار كتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n تمرين هاي آموزشي كتيا

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات طراحی پارامتریک - درخت طراحي  Design Table در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي تير هاي ناوداني

\r\n

\r\n  U شكل استاندارد

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي تيرهاي T شكل

\r\n

\r\n  استاندارد

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط فرمولار  Formula در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي چرخدنده

\r\n

\r\n براساس فرمولار

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي قطعه مارپيچ

\r\n

\r\n تمرين سطح سازي و فرمولار

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرين محيط سطح سازي Generative Shape Design در نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي ظرف شامپو

\r\n

\r\n در محيط سطح سازي کتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي راکت بدمينتون

\r\n

\r\n  در محيط سطح سازي کتيا

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n نقشه طراحي قلاب تمرين محيط سطح سازي در نرم افزار كتيا

\r\n

\r\n  ( Generative Shape Design )

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n تمرين محيط هاي: پيشرفته كتيا CATIA

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Generative Structural Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Formula

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n  

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n تمرين محيط ورق کاري كتيا Sheet Metal

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n پيشرفته كتيا CATIA

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزش كتيا طراحي و آناليز چرخدنده حلزوني Helical Gear - خودآموز Tutorial

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n CATIA Tutorial Surface & Analysis

\r\n

\r\n طراحي چرخدنده حلزوني

\r\n

\r\n بصورت فايل PDF

\r\n
\r\n

\r\n نويسندگان :

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوين

\r\n

\r\n مهندس ايمان تاج زاد

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزش ورق    کاري كتيا (Sheet Metal) بصورت فايل PDF  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n CATIA Tutorial Sheet Metal

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نويسنده : مهندس فرهاد نوين

\r\n

\r\n بصورت فايل PDF

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرين محيط هاي كاري ابرنقاط Digitized Shape Editor و Quick Surface Reconstruction

\r\n

\r\n در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n نمونه تمرينات نقشه هاي طراحي بدنه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n    

\r\n


 _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران