آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

آموزشی


 _TITLE: رحیم شیخ زاده

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: رحیم

\r\n

\r\n نام خانوادگي: شیخ زاده رازلیقی

\r\n

\r\n نام پدر: اکبر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: 1366

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد:  تهران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 74 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 22 / 03 / 99
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره   21 / 05 / 99
\r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 44
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 74
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه : 09191208429

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: مصطفی رحیمی مهر

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: مصطفی

\r\n

\r\n نام خانوادگي: رحیمی مهر

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد:  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 80 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 22 / 03 / 99
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره   21 / 05 / 99
\r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 80
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه : 09198866260

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: محمد حسن زاده

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي: حسن زاده

\r\n

\r\n نام پدر:

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت :

\r\n

\r\n متولد: 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 78 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 10/06/ 98
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 03/15/ 99
\r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 48
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 78
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی  در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی 

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: نرم افزار CATIA Composer 2020

\r\n  

\r\n

\r\n کتیا کامپوزر 2020 - CATIA Composer 2020

\r\n

\r\n \"catia

\r\n
\r\n

\r\n نرم افزار کتیا کامپوزر CATIA Composer نرم افزار قدرتمند و جذاب برای ایجاد توضیحات محصول بصورت گرافیکی و انیمیشن است. از این نرم افزار برای ایجاد نقشه های بی او ام BOM و جداول قطعات در کنار مدل سه بعدی با گرافیک بالا از مدل های طراحی شده در نرم افزار کتیا و سایر نرم افزار های مهندسی استفاده کرد. این نرم افزار فابلیت ایجاد انیمیشن تعاملی از نحوی کارکرد محصول در زوایای مختلف را داراست به نحوی که با نور پردازی رنگ بندی مناسب در جهات مختلف می تواند از مدل طراحی شده خروجی تهیه کند. این نرم افزار قابلیت استفاده از بسیاری از فایل های طراحی شده با فرمت های مختلف و همچنین قابلیت خروجی گرفتن با فرمت های مختلف برای سیستم ها و کاربران غیر حرفه ای که هیچ شناختی از نرم افزار های طراحی را ندارند را داراست.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بطور خلاصه نرم افزار CATIA Composer نرم افزاری جهت معرفی هرچه بهتر یک محصول با ویژگی گرافیکی و استفاده حتی برای کاربران غیر حرفه ای است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n لینک دانلود:

\r\n

\r\n قسمت اول  - 1 گیگ

\r\n

\r\n قسمت دوم -  231 مگ بایت

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزش نصب نرم افزار کتیا کامپوزر CATIA Composer

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia

\r\n

\r\n نقشه BOM بصورت سه بعدی در نرم افزار CATIA Composer

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia

\r\n

\r\n محیط گرافیکی زیبای نرم افزار CATIA Composer 2020

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia

\r\n

\r\n بررسی نحوی تعمیر یک دستگاه با تهیه انیمیشن در نر افزار CATIA Composer

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"catia

\r\n

\r\n رنگ بندی محصول برای مشتری بصورت سه بعدی و تهیه PDF و فایل EXE برای معرفی یک پروژه

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی نرم افزار کیشات Keyshot

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار کیشات Keyshot و نحوی وارد کردن قطعات در نرم افزار کیشات

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رندرینگ فرآیندی است که میتوان یک قطعه طراحی شده را به تصویر و عکسی قابل ارائه تبدیل نماییم

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نرم افزار کیشات Keyshot نرم افزار قدرتمند در این زمینه است

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی نرم افزار کیشات Keyshot

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار کیشات استفاده از کتابخانه نرم افزار Keyshot 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n توضیح انواع متریال 

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی Plugin نرم افزار کیشات Keyshot

\r\n ویدیوی آموزشی Plugin نرم افزار کیشات Keyshot

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نحوی استفاده از پلاگین های کلاس رندرینگ در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: Texture در نرم افزار Keyshot

\r\n ویدیوی آموزشی تعریف تکسچر Texture در نرم افزار کیشات Keyshot 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نرم افزار کیشات یکی از ساده ترین و قویترین نرم افزار های رندرینگ است که در پروژه های صنعتی و معماری از آن استفاده میشود.

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین حرف E انگلیسی

\r\n تمرین ویدیوئی حرف E انگلیسی در نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر کتیا به صفحه ویدیوهای آموزشی نرم افزار CATIA مراجعه فرمایید .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوئی 1 پارت دیزاین کتیا

\r\n تمرین آموزشی ویدیوئی از لیست تمرینات پارت دیزاین سایت انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n اولین نکته ای که هر طراحی در رسم هر نقشه ای باید به آن دقت کند دقت به فرم ظاهری آن قطعه سپس به ابعاد و اندازه هایی که برای نقشه آن وجود دارد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر کتیا به صفحه ویدیوهای آموزشی نرم افزار CATIA مراجعه فرمایید .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین صفحه 19

\r\n تمرین ویدیوئی آموزشی کتیا صفحه 19

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نکات آموزشی این تمرین در کلاس مطرح میشود.

\r\n

\r\n با انجام دادن تمرینات کلاسی قبل از هر جلسه دید بهتری برای آموزش مطلب جلسه آینده پیدا خواهید کرد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر کتیا به صفحه ویدیوهای آموزشی نرم افزار CATIA مراجعه فرمایید .

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط های طراحی قالب در کتیا

\r\n آشنایی با محیط های طراحی قالب در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی آشنایی با محیط های طراحی قالب کتیا CATIA

\r\n

\r\n محیط Mold Tooling Design

\r\n

\r\n محیط Core & Cavity Design

\r\n

\r\n برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر کتیا به صفحه ویدیوهای آموزشی نرم افزار CATIA مراجعه فرمایید .

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوی آموزشی محیط Sketcher نرم افزار کتیا CATIA

\r\n ویدیو آموزشی تمرین ترسیم دوبعدی اسکچ قلاب در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n تمرین محیط Sketcher نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n   تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آموزش اکسل کامند پله

\r\n ویدیو نحوی استفاده از اکس کامند ها در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n Excel Command CATIA V5

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی نحوی استفاده از اکسل کامند پله را یادخواهید گرفت با استفاده از این اکسل کامند به راحتی می توانید یک پله مارپیچ با تعرف ازتفاع کلی و گام آن ترسیم کرد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر کتیا به صفحه ویدیوهای آموزشی نرم افزار CATIA مراجعه فرمایید .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: دوره آموزشی رندرینگ - آموزش نرم افزار کیشات

\r\n دوره آموزشی رندرینگ آموزش نرم افزار کیشات

\r\n

\r\n  در انجمن کتیا ایران

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود PDF جزوی آموزشی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n دوره آموزشی رندرینگ :

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n حجم فایل 7.5 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فایل های کمک آموزشی دوره رندرینگ :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Part1

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n حجم فایل 61.2 MB

\r\n

\r\n Part2

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n حجم فایل 194.6 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Plugin

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n حجم فایل 1.38 GB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n جلسه سوم

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n حجم فایل 42 \r\n MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوهای آموزشی کلاس رندرینگ:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی کیشات Import 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی کیشات Library

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی کیشات Plugin

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ویدیو آموزشی کیشات Texture

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی تمرین 8 سایت کتیا

\r\n ویدیوی آموزشی تمرین 8 محیط پارت دیزاین سایت

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 8-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتياCATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n با صدای مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیو آموزشی نحوه استفاده و راه اندازی هلپ کتیا CATIA Help

\r\n ویدیوی آموزشی نحوی راه اندازی و استفاده از هلپ نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود هلپ نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA Help

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  هلپ نرم افزار کتیا 1.02 GB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیو آموزشی محیط DMU 2D Viewer کتیا

\r\n ویدیو آموزشی آشنایی با محیط DMU 2D Viewer 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی مبحث فرمولار کتیا CATIA

\r\n ویدیوی آشنایی با مبحث فرمولار در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n Formula CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیوی آموزشی کتیا شما با مبحث فرمولار که یکی از مباحث پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا است آشنا می شوید مبحث فرمولار به همراه جداول طراحی یکی از مباحث پر کار برد نرم افزار کتیا در زمینه طراحی قطعات بصورت پارامتریک  و ساخت کاتالوگ  استاندارد است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیوی آموزشی نرم افزار کیشات Keyshot 9

\r\n ویدیوی آشنایی با نرم افزار رندرینگ کیشات 9

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Keyshot 9

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نرم افزار کیشات یکی از قویترین نرم افزار های رندرینگ جهان محسوب میشود در این ویدیو آموزشی شما با نحوی استفاده از نرم افزار کیشات نسخه 9 آن آشنا می شوید.

\r\n

\r\n تهیه شده در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n لینک دانلود نرم افزار و نحوی نصب نرم افزار کیشات Keyshot 9:

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n

\r\n  فایل نصب نرم افزار Keyshot کیشات 9

\r\n
\r\n \r\n  ویدیوی راهنمای نصب Keyshot کیشات 9
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای یادگیری کامل نرم افزار کیشات توصیه میشود حتما دوره 12 ساعنه این نرم افزار را شرکت نمایید.

\r\n
\r\n


 _MORE

static ©

لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

 لیست دارندگان مدرک کتیا CATIA

آدرس انجمن کتیای ایران

آدرس:

تلفکس : 22037408 

شماره مستقيم: 09123062503

اینستاگرام انجمن کتیای ایران

نفرات برتر ترم گذشته