دوشنبه، 2 اسفند ماه، 1395

CATIA.IR :: مرجع آموزشي نرم افزار كتيا در ايران

طراح : سعید وکیل طراح : میلاد بختیاری طراح : سلیم علیزاده طراح : هادی قدس طراح : محمدعلی محمودی طراح : هرمز سیاهتگر
www.CATIA.IR
طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· مجید جهانیان[43]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر راستین[4]تمامی بازدیدکنندگان
· کامیاب کاوه[3]تمامی بازدیدکنندگان
· شهریار خوش قدم[3]تمامی بازدیدکنندگان
· بابک پیرزادی[4]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر محمد واحدی[3]تمامی بازدیدکنندگان
· آریا دوستدار[3]تمامی بازدیدکنندگان
· امین علی اکبری[4]تمامی بازدیدکنندگان
· حسن احمدی پویا[8]تمامی بازدیدکنندگان
· محمود احمدی[7]تمامی بازدیدکنندگان
· مونا مروارید فروش[4]تمامی بازدیدکنندگان
· صادق سلطانی[6]تمامی بازدیدکنندگان
· حسین آزور[4]تمامی بازدیدکنندگان
· میلاد سلیمی[41]تمامی بازدیدکنندگان
· میرمهدی پیمان[36]تمامی بازدیدکنندگان
· امین رحمتیان[44]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر حیدری قادری[35]تمامی بازدیدکنندگان
· وحید کام فر[37]تمامی بازدیدکنندگان
· الهام اسدی[85]تمامی بازدیدکنندگان
· سعید دارایی[45]تمامی بازدیدکنندگان