آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· کلاس آنلاین ماشینکاری با کتیا CATIA[30]تمامی بازدیدکنندگان
· ارشیا قاسمی :: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[247]تمامی بازدیدکنندگان
· میلاد خدابنده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[92]تمامی بازدیدکنندگان
· سهند رحمانی :: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[120]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدرضا صفری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[53]تمامی بازدیدکنندگان
· یحیی محسنی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[91]تمامی بازدیدکنندگان
· سهند رحمانی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[139]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهام محمودی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[37]تمامی بازدیدکنندگان
· میثم اکبری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[114]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدحسین نبی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[64]تمامی بازدیدکنندگان
· شاهین اصلان زاده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[105]تمامی بازدیدکنندگان
· نوید محمدی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[94]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدرضا مغنی زاده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[46]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد شعاری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[73]تمامی بازدیدکنندگان
· مهدی بغدادی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[269]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد عسکری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[128]تمامی بازدیدکنندگان
· کامران رحمانی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[267]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدعلی بام دژ :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[55]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا نعمتی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[159]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا مطشرزاده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[96]تمامی بازدیدکنندگان


static ©