آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· سعید مرادیان[16]تمامی بازدیدکنندگان
· امید حاجی زاده[14]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدرضا کربلائی باقری[11]تمامی بازدیدکنندگان
· مارودین عزیزیان[30]تمامی بازدیدکنندگان
· محسن جلال نژاد :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[13]تمامی بازدیدکنندگان
· رضا محسنی گل :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[6]تمامی بازدیدکنندگان
· مصطفی سرجوقیان :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[5]تمامی بازدیدکنندگان
· سیدامیر حسینی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[7]تمامی بازدیدکنندگان
· سینا اسماعیل پور :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[4]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدمهدی وشمگیری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[4]تمامی بازدیدکنندگان
· حمید میرترابی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[6]تمامی بازدیدکنندگان
· مهدی عباسی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[4]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدعلی مشهدی جعفری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[5]تمامی بازدیدکنندگان
· امیرداود حجارزاده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[12]تمامی بازدیدکنندگان
· فرهاد حمیدی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[8]تمامی بازدیدکنندگان
· فردین ذکایی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[5]تمامی بازدیدکنندگان
· فردین شکوری :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[6]تمامی بازدیدکنندگان
· عرفان اصلانی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[7]تمامی بازدیدکنندگان
· احسان شفیعی زاده :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[9]تمامی بازدیدکنندگان
· امیرحسین مقیمی :::: ششمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران[6]تمامی بازدیدکنندگان


static ©