شنبه، 2 بهمن ماه، 1395

CATIA.IR :: مرجع آموزشي نرم افزار كتيا در ايران

طراح : سعید وکیل طراح : میلاد بختیاری طراح : سلیم علیزاده طراح : هادی قدس طراح : محمدعلی محمودی طراح : هرمز سیاهتگر
www.CATIA.IR
طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· امین رحمتیان[1]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر حیدری قادری[2]تمامی بازدیدکنندگان
· وحید کام فر[1]تمامی بازدیدکنندگان
· الهام اسدی[2]تمامی بازدیدکنندگان
· سعید دارایی[1]تمامی بازدیدکنندگان
· جواد حسنی گنجی[1]تمامی بازدیدکنندگان
· رضا آخوندیان[1]تمامی بازدیدکنندگان
· پوریا حیدری[1]تمامی بازدیدکنندگان
· افشین درویش[154]تمامی بازدیدکنندگان
· مژده برتینا[39]تمامی بازدیدکنندگان
· نسترن چخماقی[29]تمامی بازدیدکنندگان
· عرفان محمدی اصل[18]تمامی بازدیدکنندگان
· زهرا رنجبران[74]تمامی بازدیدکنندگان
· محسن مبرهن مژدهی[33]تمامی بازدیدکنندگان
· مهدیه علائی[40]تمامی بازدیدکنندگان
· احمد نبوی راد[35]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر فرج شوشتری[31]تمامی بازدیدکنندگان
· ایمان صادقی[49]تمامی بازدیدکنندگان
· مجید فیاضی[49]تمامی بازدیدکنندگان
· سپند محقق[12]تمامی بازدیدکنندگان