آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· حامد محمدی کلیدسری[26]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا مباشری[20]تمامی بازدیدکنندگان
· شایان جعفری[25]تمامی بازدیدکنندگان
· مصطفی برقبانی[28]تمامی بازدیدکنندگان
· زهراالسادات میرلوحی[87]تمامی بازدیدکنندگان
· علی گل کار[43]تمامی بازدیدکنندگان
· ال طه[24]تمامی بازدیدکنندگان
· سیامک نصرتی[15]تمامی بازدیدکنندگان
· طراحی سازه و جوشکاری با نرم افزار کتیا[98]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدامین کیاء[39]تمامی بازدیدکنندگان
· حمید نظری[38]تمامی بازدیدکنندگان
· یحیی محمد حسینی نیاری[53]تمامی بازدیدکنندگان
· افشین فتحی شندرشامی[44]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا روشنی صبح[39]تمامی بازدیدکنندگان
· مینا نظری[57]تمامی بازدیدکنندگان
· علی محمددینی[44]تمامی بازدیدکنندگان
· علی خدابنده لو[110]تمامی بازدیدکنندگان
· روژین کریمی نیا[146]تمامی بازدیدکنندگان
· گئورگ هاروتی[72]تمامی بازدیدکنندگان
· علی زارعی[45]تمامی بازدیدکنندگان


static ©