آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

گالری سومین دوره مسابقه

 

 

سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایرن

CATIA.IR Competition 2016

CATIA IRAN Cummunity

انجمن کتیای ایران

سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

گالری تصاویر 

آغاز مراسم

 

آغاز مراسم

آغاز مراسم

ابتدای مراسم سرود

جمهوری اسلامی ایران

آقای عبدالعلی زاده درحال

توضیح دادن پروژه مسابقه ای خود

 

آقای حافظی کیا در حال

معرفی برندگان گروه مقدماتی

آقای علی عسکری

پس از کسب تندیس

منتخب هیئت داوران

کاندیدا های گروه مقدماتی

آقایان عبدالعلی زاده، علی عسکری

پاک بین، مس کاران، امیری،

آقای حافظی در حال معرفی

مقام اول گروه مقدماتی

آقای عبدالعلی زاده پس از

کسب تندیس منتخب شرکت کنندگان

و تندیس مقام اول در گروه مقدماتی

پس از اعطای جوایز

برندگان و کاندیدهای

گروه مقدماتی

پس از اعطای جوایز

برندگان و کاندیدهای

گروه مقدماتی

پس از استراحت و شروع

مجدد مراسم

کاندیدهای گروه پیشرفته

توضیحات خانم زهرا امینی

ار کاندیدهای گروه پیشرفته

توضیحات آقای مصطفی عبدی

منتخب هیئت داوران

 کاندیدهای گروه پیشرفته

 آقای فرشید محمدی سمانی

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای محمد مددی

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای محمد مددی

 

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای محمد امیرشیزاد

منتخب شرکت کنندگان

و مقام اول گروه پیشرفته

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای نوید آخوندی

منتخب شبکه های اجتماعی

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای نوید آخوندی

منتخب شبکه های اجتماعی

 

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای محمد امیرشیزاد

منتخب شرکت کنندگان

و مقام اول گروه پیشرفته

 

کاندیدهای گروه پیشرفته

آقای محمد امیرشیزاد

منتخب شرکت کنندگان

و مقام اول گروه پیشرفته

آقای محمد امیرشیرزاد و مهندس فرهاد نوین

اعطای تندیس مقام اول گروه پیشرفته  در سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

 

آقای حسین الفیده

در حال معرفی برندگان

گروه پیشرفته

سخنرانی مهندس نوین

 

اعطای لوح های تقدیر

به آقای مس کاران

پس از کسب تندیس 

منتخب شبکه های اجتماعی

 در گروه مقدماتی

 

اعطای لوح های تقدیر

اعطای لوح های تقدیر

شرکت کنندگان

عکس گروهی شرکت کنندگان

در سومین دوره مسابقه طراحی

انجمن کتیای ایران

 

آقایان مس کاران، آخوندی،

نوین، امیری و میلادی

مراسم اختتامیه

آقای عبدی منتخب هئیت داوران

آقای مهندس نوین

آقایان کیان زاده، نوین، امیری

آقایان کیان زاده، الفیده، امیری

سلفی بازی در مراسم

 

 

 

خداحافظی اعضا

پس از مراسم

 

 

از راست به چپ

آقای محمد امیر شیرزاد مقام اول گروه پیشرفته

آقای مهندس فرهاد نوین مدیر انجمن کتیای ایران

آقای فرید عبدالعلی زاده مقام اول گروه مقدماتی

 

تندیس های سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

 

 

بازديد : 2423 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : مسابقه طراحی کتیا 2016 CATIA Competition طراحی تندیس برندگان

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

static ©