آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

ارگونومی در کتیا CATIA (قسمت سوم)

ارگونومی در کتیا CATIA

دانشی همگام با توسعه صنعت

کاری از انجمن کتیای ایران

 

    

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

 

(قسمت سوم)

در این قسمت با مطالب زیر آشنا می شوید:

  •  
  • آشکار نمودن برخوردها
  • تغییر صدای برخورد در نرم افزار CATIA
  • مشاهده محیط کاری از دیدگاه آدمک
  • معرفی جعبه ابزار ConstraintManikin
  • نشاندن آدمک بر روی صندلی خودرو

 

 

آشکار نمودن برخوردها

در محیط Human Builder می توان برخورد بین آدمک و قطعه را نشان داد .

در مرحله اول  از جعبه ابزار Manikin Toolsو ابزار Insert a new manikin یک آدمک وارد محیط نرم افزار کنید

 

 

سپس بر روی Product   کلیک راست کرده و از منوی Componentsگزینه New Part  را انتخاب کنید

 

 

زیر شاخه Part 1را باز کنید و بر روی PartBodyدبل کلیک کنید تا وارد محیط Part Design  شوید .

 

 

با انتخاب صفحه xyوارد محیط طراحی دو بعدی شده و مستطیلی همانند شکل زیر ترسیم کنید .

 

 

سپس از محیط دو بعدی خارج شده و با انتخاب دستور Padاز جعبه ابزار Sketch Based Featuresبه مستطیل ترسیم شده به مقدار دلخواه (به طور مثال 200 میلی متردر دو جهت ) حجم دهید .

 

 

حال بر روی  Productدر نمودار درختی دبل کلیک کرده تا بهمحیط Human Builderبازگردید .

در جعبه ابزار  Manikin Toolsسه ابزار Clash Detection (on)  و Clash Detection (Off)وClash Detection (Stop)وجود دارد که به ترتیب به توضیح آن ها پرداخته می شود .

 

 

Clash Detection (off)

با انتخاب این گزینه برخورد آدمک و قطعه نمایش داده نمی شود و آدمک و قطعه هندسه یکدیگر را حس نخواهند کرد

 

 

Clash Detection (On)

در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد برخورد آدمک و قطعه نمایش داده می شود و به صورت خطوط قرمز رنگ محل برخورد آدمک و قطعه نمایش داده می شود .

Clash Detection (Stop)

در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد برخورد آدمک و قطعه نمایش داده می شود و به صورت خطوط قرمز رنگ محل برخورد آدمک و قطعه نمایش داده می شود همچنین به محض برخورد آدمک و قطعه حرکت متوقف می شود به بیان دیگر آدمک و قطعه هندسه یکدیگر را حس می کنند .

 

 

در صورتی که گزینه های Clash Detection (On)و Clash Detection (Stop)انتخاب شده باشد می توان صدای برخورد را به وجود آورد . به صورت پیش فرض در صورت ایجاد برخورد صدای برخورد وجود ندارد که باید آن را فعال کرد . برای این کار . مسیر زیر را دنبال کنید .

Tools >> Options >> Digital Mockup >> DMU Fitting >> DMU Manipulation

 

در سربرگ DMU Manipulationو در قسمت Clash Feedbackگزینه Clash Beep  را فعال کنید .

 

حال در صورتی که گزینه Clash Detection (On)  یا Clash Detection (Stop)انتخاب شده باشد به محض برخورد آدمک و قطعه صدای برخورد شنیده خواهد شد .

 

تغییر صدای برخورد در نرم افزار CATIA

صدایی که به صورت پیش فرض برای برخورد در نظر گرفته شده است مناسب نیست بدین منظور به لینک زیر مراجعه کرده و یکی از فایل های صدای موجود در این صفحه را دانلود کنید .

 

www.CATIA.IR/ergonomy.php

 

سپس از مسیر زیر می توانید صدای برخورد را تغییر دهید .

بر روی دسکتاپ صفحه نمایش کلیک راست کرده و گزینه Personalizeرا انتخاب کنید .

 

سپس در پنجره باز شده Sounds  را انتخاب کنید .

در این قسمت به کلیه صداهایی موجود در ویندوز دسترسی دارید از منوی باز شده فایل صوتی زیر را انتخاب کرده و بر روی Browseکلیک کنید

 

در مرحله آخر صدای دانلود شده را به این لیست فراخوانی کنید و در انتها پنجره را با انتخاب گزینه okببندید .

حال با مراجعه مجدد به محیط نرم افزار و اعمال کارهای قبل مشاهده خواهید کرد که صدای جدید جایگزین صدای قبلی شده است .

 

مشاهده محیط کاری از دیدگاه آدمک

در این حالت می توان محیط کاری را از چشمان آدمک مشاهده کرد .

برای ایجاد این حالت از جعبه ابزار Manikin Toolsگزینه Open Vision Windowرا انتخاب کنید

 

 و سپس بر روی  Manikin از نمودار درختی کلیک کنید .

 

همان طور که مشاهده می کنید پنجره جدیدی در محیط کاری باز شده است که محیط کاری را از چشم آدمک نشان می دهد .

 

 برای مشاهده بهتر  Compass  را برداشته و بر روی مکعب طراحی شده قرار دهید و آن را حرکت دهید

 

همان طور که مشاهده می کنید قطعه در پنجره باز شده که میدان دید آدمک است جابجا می شود .

 

بر روی پنچره کلیک راست کنید سه گزینه Capture, Propertiesو Closeوجود دارد

با انتخاب گزینه Captureمی توان از میدان دید آدمک عکس گرفت و آن را ذخیره کرد .

گزینه Properties  را انتخاب کنید

پنجره زیر باز می شود .

 

در قسمت Typeمی توان نوع میدان دید را تغییر داد پس از انتخاب هر نوع بر روی گزینه Applyکلیک کنید تا تغییر ایجاد شده را مشاهده کنید .

متصل کردن قطعه به عضوی از آدمک

ابتدا لازم است از مسیر زیر فایل مربوط را دانلود کنید پس از دانلود ، فایل را از حالت زیپ خارج کنید

 

محیط کاری خود در مرحله قبل را بسته و بار دیگر وارد محیط Human Builderشوید . همان طور که پیش از این گفته شده بود یک آدمک با ویژگی های دلخواه وارد محیط کاری کنید سپس بر روی Product  از نمودار درختی کلیک راست کرده و از قسمت Component، گزینه Existing componentرا انتخاب کنید .

 

سپس فایل دانلود شده به نام Bottle  را وارد کنید . در این حالت فایل ورودی به محیط کاری را مشاهده نخواهید کرد علت آن قرار گرفتن مدل بطری در داخل آدمک است . برای اینکار Compassرا برداشته و بر روی آدمک قرار دهید سپس آن را جابجا کنید تا مدل وارد شده و آدمک از هم فاصله بگیرند .

 

وضعیت قرار گیری بطری و ادمک را به صورت زیر تنظیم کنید

 

حال دستور Reach(Position and Orientation)از جعبه ابزار Manikin Postureانتخاب کنید .

ابتدا بطری و سپس کف دست آدمک را انتخاب کنید .

 

همان طور که مشاهده می کنید کف دست آدمک به بدنه بطری چسبیده است .

 حال ابزار Standard Poseرا از جعبه ابزار Manikin Toolsرا انتخاب کنید و بعد بر روی دست آدمک کلیک کنید .

 

 حال در قسمت type،  Cylindrical Graspرا انتخاب کنید و بعد بر روی دست آدمک بار دیگر کلیک کنید

 

بار دیگر بر روی دست آدمک کلیک کرده در قسمت Graspingمیزان درجه را تا حدی تغییر دهید که بطری در دست آدمک در برگرفته شود .

در این قسمت چنانچه بر روی بطری و سپسAuto Graspingکلیک کنید

 

 دست فرم خود را بر حسب هندسه بطری تنظیم کرده و آن را در بر می گیرد .

 

در مرحله آخر بر روی Detach/Attachاز جعبه ابزار Manikin Toolsکلیک کنید

 

 سپس بطری و بعد دست را انتخاب کنید . پیغام زیر نمایش داده می شود که بیان گر چسبیدن بطری به دست آدمک است

 

حال ابزار Posture Editorاز جعبه ابزار Manikin Toolsرا انتخاب کنید و سپس بر روی ساعد آدمک کلیک کنید .در پنجره باز شذه در قسمت Motionبا جابجایی مقدار دست آدمک حرکت کرده و همان طور که مشاهده می کنید بطری نیز همراه با دست جابجا خواهد شد .

 

معرفی جعبه ابزار ConstraintManikin

به کمک ابزارهای این جعبه ابزار می توان بین آدمک و قطعه یا قطعات وارد شده به محیط ارگونومی قید گذاری را انجام داد .

ابزار Contact Constraint:

به کمک این ابزار می توان بین قطعه و آدمک قید تماس صفحه ای برقرار کرد

ابزار Coincidence Constraint:

به کمک این ابزار می توان بین قطعه و آدمک قید انطباق ایجاد کرد .

ابزار Fix:

به کمک این ابزار می توان قطعه یا آدمک را ثابت کرد .

 

ابزارFix Together

به کمک این قید می توان بخشی از بدن آدمک و قطعه را به هم چسباند .

 

نمرین :

نشاندن آدمک بر روی صندلی خودرو

حال می خواهیم آدمک را بر روی صندلی بنشانیم.

بدین منظور به آدرس زیر مراجعه کرده و همانند مراحلی که گفته شد آدمک را بر روی صندلی بنشانید.

 

www.CATIA.IR/ergonomy.php

 

در شماره بعدی ارگونومی در نرم افزار CATIAبه موضوعات زیر پرداخته می شود.

متحرک سازی و شبیه سازی عملیات آدمک

محیط آنتروپومتری در CATIA

 

 

این مقاله در شماره 46 مجله ساخت و تولید مورخ مهر 1392 به چاپ رسیده است . هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

 

دریافت فایل PDF
 
مقالات آموزشی ارگونومی در کتیا CATIA
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت اول) چاپ شده در شماره 45 مجله ساخت و تولید
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت دوم) چاپ شده در شماره 46 مجله ساخت و تولید
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت سوم) چاپ شده در شماره 47 مجله ساخت و تولید

 

بازديد : 6098 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : مقاله ارگونومی همگام صنعت توسعه ساخت و تولید مجله catia

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

static ©